IBN
Închide
Cozari Tudor Vasilii
Cuvinte-cheie (117): Reproduction (3), complexul Pelophylax esculenta (2), ranidele verzi (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Educaţia ecologică în sistemul preuniversitar de instruire
Cozari Tudor, Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi
Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Moşanu Elena, Cozari Tudor, Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena1, Cozari Tudor12, Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1, Cozari Tudor2, Gherasim Elena3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova
Miron Liviu1, Erhan Dumitru2, Cozari Tudor2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar
Grati Vasile, Cozari Tudor, Botnaru Alecu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena
Cozari Tudor1, Gherasim Elena2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etologia ecologico-evolutiva a amfibienilor: sinteza conceptuala a rezultatelor investigatiilor la nivel regional si european
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova
Cozari Tudor12, Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi
Cozari Tudor12, Erhan Dumitru1, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dezvoltării ontogenetice a speciei triturus vulgaris în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1, Cozari Tudor2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Comportamentul de reproducere al ranidelor verzi: analiză sintetică
Cozari Tudor12, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații în sistemul parazit-gazdă la amfibienii ecaudați: preliminarii și perspective de cercetare
Miron Liviu1, Erhan Dumitru2, Cozari Tudor23
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura dimensională a reproducătorilor speciei Rana Ridibunda din ecosistemele Codrilor centrali
Cozari Tudor12, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Polimorfismul amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta In ecosistemele Codrilor Centrali ai Republicii Moldova
Gherasim Elena1, Cozari Tudor2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Description of species Prosotocus confusus Looss 1894 in conditions of central Codrii in Republic of Moldova
Gherasim Elena1, Erhan Dumitru1, Cozari Tudor12, Rusu Ştefan1, Munjiu Oxana1, Tălămbuţă Nina3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development and  larval growth rate particularities of species Triturus  vulgaris in the ecosystems of Reservation „Codrii”
Plop Larisa1, Cozari Tudor2, Toderash Ion3, Rusu Vadim3
1 Armed Forces Military Academy,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First description of species Pleurogenoides medians Olsson , 1876 in conditions of the Republic of Moldova
Gherasim Elena1, Erhan Dumitru1, Cozari Tudor12, Rusu Ştefan1, Munjiu Oxana1, Tălămbuţă Nina3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the ecological factors on coloration of the green frogs (Amphibia, Ranidae) in ecosystems of Moldova
Cozari Tudor12, Erhan Dumitru1, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproductive success of  common newt population (Triturus vulgaris) in the central forest (“Codrii” scientific reserve)
Cozari Tudor1, Plop Larisa2, Toderash Ion3
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Armed Forces Military Academy,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43