IBN
Închide

55Publicaţii

396Descărcări

27336Vizualizări

Cozari Tudor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 32.
Cărţi - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31

2022 - 5

Evaluarea particularităților fenologice ale amfibienilor ecaudați (fam. Ranidae, Bufonidae) în contextul schimbării factorilor de mediu în Republica Moldova
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor de mediu asupra amfibienilor caudați la nivel național, regional și european: analiză sintetică eco-evolutivă
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul comportamentului reproductiv și fazele dezvoltării individuale ale ranidelor verzi (Amphibia: Ranidae) în condițiile Republicii Mmoldova
Gherasim Elena12 , Cozari Tudor12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Războiul de la Nistru – momentul (ne) adevărului
Cozari Tudor
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis
Cozari Tudor
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Biologia, ecologia și etologia ranidelor verzi (Amphibia, Ecaudata) în Rezervația Naturală ”Codrii”
Cozari Tudor , Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele zonelor Ramsar din Republica Moldova
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Cozari Tudor , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological-evolutionary ethology of the amphibians: conceptual synthesis of research results at regional and European level
Cozari Tudor12
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Analiza particulartăților biometrice ale speciei Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3 , Pînzari Cătălina1
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia ecologică în sistemul preuniversitar de instruire
Cozari Tudor , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Moşanu Elena , Cozari Tudor , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,CĂRBUNA” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie, Nedealcov Maria, Moşanu Elena, Sandu Maria, Lozan Raisa, Braşoveanu Valeriu, Cozari Tudor, Donica Ala, Ajder Vitalie, Brega Vladimir, Fasola Regina, Motelica Liliana, Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,Cărbuna” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie, Nedealcov Maria, Moşanu Elena, Sandu Maria, Lozan Raisa, Braşoveanu Valeriu, Cozari Tudor, Donica Ala, Ajder Vitalie, Brega Vladimir, Fasola Regina, Motelica Liliana, Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova
Miron Liviu Dan1 , Erhan Dumitru2 , Cozari Tudor2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar
Grati Vasile , Cozari Tudor , Botnaru Alecu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etologia ecologico-evolutiva a amfibienilor: sinteza conceptuala a rezultatelor investigatiilor la nivel regional si european
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56