IBN
Închide
Cozari Tudor Vasilii
Cuvinte-cheie (25): amfibieni (2), hibridizare (1), ranidele verzi (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena
Cozari Tudor1, Gherasim Elena2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etologia ecologico-evolutiva a amfibienilor: sinteza conceptuala a rezultatelor investigatiilor la nivel regional si european
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Relații în sistemul parazit-gazdă la amfibienii ecaudați: preliminarii și perspective de cercetare
Miron Liviu1, Erhan Dumitru2, Cozari Tudor23
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Polimorfismul amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta In ecosistemele Codrilor Centrali ai Republicii Moldova
Gherasim Elena1, Cozari Tudor2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Description of species Prosotocus confusus Looss 1894 in conditions of central Codrii in Republic of Moldova
Gherasim Elena1, Erhan Dumitru1, Cozari Tudor12, Rusu Ştefan1, Munjiu Oxana1, Tălămbuţă Nina3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development and  larval growth rate particularities of species Triturus  vulgaris in the ecosystems of Reservation „Codrii”
Plop Larisa1, Cozari Tudor2, Toderash Ion3, Rusu Vadim3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First description of species Pleurogenoides medians Olsson , 1876 in conditions of the Republic of Moldova
Gherasim Elena1, Erhan Dumitru1, Cozari Tudor12, Rusu Ştefan1, Munjiu Oxana1, Tălămbuţă Nina3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the ecological factors on coloration of the green frogs (Amphibia, Ranidae) in ecosystems of Moldova
Cozari Tudor12, Erhan Dumitru1, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproductive success of  common newt population (Triturus vulgaris) in the central forest (“Codrii” scientific reserve)
Cozari Tudor1, Plop Larisa2, Toderash Ion3
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Territorial behavior  strategies of the common newt male (Triturus vulgaris l.)  in the ecosystems of central forest
Toderash Ion1, Plop Larisa2, Cozari Tudor3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Moldova Tiraspol State University
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Educaţia ecologică a tinerei generaţii – imperativ al vieţii în societatea contemporană
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

 Comportamentul reproductiv a speciilor din complexul ranidelor verzi din zona de centru a Republicii Moldova
Cozari Tudor, Gherasim Elena
Institute of Zoology ASM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale polimorfismului cromatic a specimenelor de triturus vulgaris L. Din populaţiile ecosistemelor Codrilor centrali
Cozari Tudor, Plop Larisa, Jalba Liliana
Moldova Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale sistematicii, morfologiei şi ecologiei ranidelor verzi: Analiză teoretico-sintetică
Cozari Tudor1, Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(75) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canalele senzoriale şi mesagerii comunicaţiei sexuale ai amfibienilor caudaţi
Cozari Tudor, Plop Larisa, Jalba Liliana
Moldova Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale morfologiei tritonului comun (triturus vulgaris l.) În ecosistemele codrilor centrali
Plop Larisa, Cozari Tudor, Jalba Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematica modernă în studiul biologiei
Botnaru Oleg1, Grati Vasile2, Cozari Tudor2, Cotruţă Maria3
1 Liceul Teoretic „Prometeu“, mun.Chişinãu,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi“, Chişinău
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Dimensional and age structures analysis of the common newt breeders (triturus vulgaris l.) in ecosystems of “Codrii” reservation
Plop Larisa1, Cozari Tudor1, Jalba Liliana1, Silitrari Andrei2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological particularities of the bufo bufo population reproduction in the ecosistems of “Codrii” reservation
Cozari Tudor1, Plop Larisa1, Jalba Liliana1, Gherasim Elena2, Silitrari Andrei2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia calităţii factorilor de mediu in ariile naturale protejate de stat (monumente naturale hidrologice)
Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Stegărescu Vasile, Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31