Determinante ale libertății politice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
440 18
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-05 14:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.722 (23)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (958)
SM ISO690:2012
GUCEAC, Ion. Determinante ale libertății politice. In: Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova, 1 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Artpoligraf SRL, 2021, pp. 74-93. ISBN 978-9975-3498-3-3..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova 2021
Conferința "Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 1 mai 2021

Determinante ale libertății politice

Determinants of political freedom

CZU: 342.722

Pag. 74-93

Guceac Ion
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2021


Rezumat

This article examines the various aspects of the term „freedom”. As a result of the interdisciplinary study, a series of defining features of freedom were formulated. Some forms of manifestation of freedom have been identified and described, the emphasis being on political freedom as one of the forms of manifestation of social freedom. A special place is given to the problem of interpreting the notion of determinants of political freedoms and the forms of their manifestation (psychological attractiveness of freedom, spontaneity, and property). Based on the analysis, it was established that political freedom materializes and becomes a real possibility for members of society through fundamental political rights.

Cuvinte-cheie
freedom, physical freedom, intellectual freedom, moral freedom, Political freedom, determinants of political freedom, limitations of political freedom, guarantees of political freedom