IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale" Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională ,
Chişinău, Moldova, 13-14 decembrie 2018
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-108-88-1
CZU: 34+32:316.772(082)=135.1=161.1 S79
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2019 62
Disponibil în IBN: 12 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Tehnică (9)Biologie (1)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (2)Drept (57)Pedagogie (1)Studiul artelor, culturologie (2)Sociologie (26)Ştiinţe politice (17)Administrare publică (6)