IBN
Închide
Covali Victoria
Cuvinte-cheie (16): protected areas (5), forest stand. (5), floristic and phytosociology diversity (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2014 - 1

Renaturalizated sodium meadows of the natural reservation “Pădurea Domnească”
Lazu Ştefan1, Covali Victoria2, Bucătari Sofia3, Talmaci Ludmila1
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Agenţia de Stat „Moldsilva”,
3 Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească“
Conservation of plant diversity
Ediția 3-a. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Aria protejată „Pădurea Hîrbovăţ“
Postolache Gheorghe, Cebotarenco I, Covali Victoria, Miron Aliona, Talmaci Ludmila, Titică Ghenadie
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(49) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale spaţiilor verzi din R. Moldova
Covali Victoria, Palancean Alexei, Socolov Vasile, Savoi Victoria, Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика изменения содержания sh - групп сыворотки крови крыс после однократного ингаляционного воздействия м-йодтолуола в разных концентрациях
Соколов В., Соколовa Людмила, Коваль В.
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование сенсибилизирующих свойств хлорбензола
Соколов В., Соколовa Людмила, Коваль В.
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение активности супероксиддисмутазы и каталазы в гомогенате печени крыс при воздействии м-йодтолуола в разных концентрациях
Соколов В., Соколовa Людмила, Коваль В.
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание малонового диальдегида в сыворотке крови и гомогенате печени крыс при воздействии м-йодтолуола в разных концентрациях
Соколов В., Соколовa Людмила, Коваль В.
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Diversitatea floristică şi fitocenotică a ariei protejate “ZberoAia - Lunca”
Covali Victoria
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(37) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aria protejată „Băxani“
Postolache Gheorghe, Lazu Ştefan, Miron Aliona, Covali Victoria
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(37) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Floristic and phytocoenotic diversity of Dancu forestry rezervation
Covali Victoria
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Aria protejată „Poiana Curătura“
Postolache Gheorghe, Lazu Ştefan, Covali Victoria, Miron Aliona
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(36) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aria protejată „Zăbriceni“
Postolache Gheorghe, Lazu Ştefan, Miron Aliona, Covali Victoria
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(34) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flora şi vegetaţia rezervaţiei silvice SĂRATA-Răzeşi
Covali Victoria
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Conservarea diversităţii vegetaţiei din lunca Prutului
Postolache Gheorghe, Teleuţă Alexandru, Miron Aliona, Covali Victoria
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(29) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14