IBN
Închide

99Publicaţii

315Descărcări

24939Vizualizări

Larion Alina74Savin Anatolie35Sîtnic Veaceslav34Munteanu Andrei19Caldari Vladislav14Caraman Natalia13Erhan Dumitru11Cemîrtan Nelli11Chihai Oleg11Tălămbuţă Nina11Rusu Ştefan11Burlacu Victoria11Zamornea Maria10Melnic Galina10Postolachi Vladislav8Caterinciuc Natalia7Dibolscaia Natalia7Buşmachiu Galina6Ţurcan Vladimir5Cîrlig Tatiana4Melnic Vera4Culibacinaia Ecaterina4Naforniţa Nicolae4Cîrlig Veaceslav3Toderaş Ion3Anghel Tudor3Gheorghiţa Stela3Andreev Serghei3Bogdea Larisa3Guţu Arcadie3Corcimaru Nicolae2Sochircă (Vasilașcu) Natalia2Caisîn Valeriu2Bulat Dumitru2Munjiu Oxana2Sîtnic Victor2Cotencova Elena2Romashova Natalia2Romaşov Boris2Bulimaga Constantin1Derjanschi Valeriu1Baban Elena1Bacal Svetlana1Voloşciuc Leonid1Fulga Nina1Rusu Vadim1Ungureanu Laurenţia1Uspenskaia Inga1Konovalov Iurii1Lungu-Bucşan Anastasia1Zubcov Natalia1Certan Corina1Gliga Olesea1Zavtoni Pantelimon1Stîngaci Aurelia1Bulat Denis1Spînu Calin1Gheorghiţa Ştefan1Rotaru Alexandru1Tihonov I.1Tihonova G.1Ţurcanu Valentina1Magher Maria1Pascari Alexandr1Titică Ghenadie1Crudu Vasile1Ajder Vitalie1Botnaru Nicolai1David Victor1Caraman Natalia1Ciocoi Oleg1Railean Nadejda1Paladi Viorica1Murariu Dumitru1Chihai Nina1Burlacu V.1Voloșciuc Eugen1Grosu Gheorghe 1Cobzaru Ioana1Gavril Viorel Dumitru1Chisamera Gabriel1Ursul Silvia1Balciauskas Linas1Balciauskiene Laima1Amshokova Albina Kh1Benedek Ana Maria1Cichocki Jan1Csanady Alexander1de Mendonca Philippe Gil1Paraschiv Dalia1Wong Lian Jenna1Pagad Shyama1
Nistreanu Victoria
Cuvinte-cheie (242): Small rodents (6), diversity (6), dominanţă (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 63. Publicaţii peste hotare - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Particularitățile reproductive și structurale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat în condițiile cu o ariditate sporită a anului 2020
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caraman Natalia, Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale structurii comunităților de mamifere din districtul bazinului hidrografic Nistru în cadrul Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie, Munteanu Andrei, Caraman Natalia, Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 15

Biodiversitatea şi impactul speciilor de rozătoare în ecosistemele Antropizate
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of long-eared owl (Asio otus) winter diet from two european cities – Chisinau (Republic of Moldova) and Bacau (Romania)
Nistreanu Victoria1, Paraschiv Dalia2, Larion Alina1
1 Institute of Zoology,
2 Museum Complex of Natural Sciences, Bacau
One Health and Risk Management
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea biodiversității, structurii și stabilității comunităților de mamifere din bazinul fl. Nistru
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie, Munteanu Andrei
Institutul de Zoologie
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea diversității speciilor de mamifere sub influența schimbărilor climatice și transformărilor antropice în Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia comunităților mamiferelor mici (rodentia, insectivora) în focarele de leptospiroză din raionul Glodeni, Republica Moldova
Burlacu Victoria123, Nistreanu Victoria2, Larion Alina2, Caterinciuc Natalia3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Zoologie,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiology of Plagiorchis elegans in small rodents from wet and dry biotopes of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1, Toderash Ion1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Zamornea Maria1, Melnic Galina1, Naforniţa Nicolae3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 State Agrarian University of Moldova
Scientia Parasitologica
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1582-1366
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de vertebrate terestre a zonei Horești-Rezeni din centrul Republicii Moldova
Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Larion Alina, Ţurcan Vladimir, Sîtnic Veaceslav, Caraman Natalia, Ursul Silvia, Ajder Vitalie, Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geographical clines in the size of the herb field mouse (Apodemus uralensis)
Balciauskas Linas1, Amshokova Albina Kh2, Balciauskiene Laima1, Benedek Ana Maria3, Cichocki Jan4, Csanady Alexander5, de Mendonca Philippe Gil6, Nistreanu Victoria7
1 Nature Research Centre, Vilnius,
2 Tembotov Institute of Ecology of Mountain Territories RAS,
3 Lucian Blaga University Sibiu,
4 University of Zielona Gora,
5 University of Presov,
6 University of Lisbon,
7 Institute of Zoology
Integrative Zoology
Nr. 1(15) / 2020 / ISSN 1749-4877
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova 2020
Nistreanu Victoria1, Munjiu Oxana1, Buşmachiu Galina1, Bulat Dumitru1, Wong Lian Jenna2, Pagad Shyama3
1 Institute of Zoology,
2 Hellenic Centre for Marine Research, Anavyssos,
3 University of Auckland
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni
Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia
Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități structural-funcționale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunitaților de lilieci (mammalia, chiroptera) în carierele de la bîcioc sub influența schimbarilor antropice și climatice
Dibolscaia Natalia, Caldari Vladislav, Larion Alina, Nistreanu Victoria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.
Chihai Oleg1, Toderaş Ion1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Zamornea Maria1, Melnic Galina1, Naforniţa Nicolae3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The demographic structure of Microtus arvalis and Microtus rossiaemeridionalis (Mammalia, Rodentia, Cricetidae) populations in agrocenoses from the Republic of Moldova
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Actual status of bats (Mammalia: Chiroptera) in abandoned limestone quarries from bycioc village
Caldari Vladislav, Nistreanu Victoria, Dibolscaia Natalia, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea speciilor de animale terestre din rezervația peisagistică Dobrușa.
Nistreanu Victoria, Buşmachiu Galina, Ţurcan Vladimir, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea vegetala si animala a ecosistemului urban Orhei
Bulimaga Constantin1, Nistreanu Victoria1, Certan Corina1, Gliga Olesea2, Larion Alina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 99