IBN
Închide

135Publicaţii

883Descărcări

56441Vizualizări

Larion Alina100Sîtnic Veaceslav42Savin Anatolie39Caldari Vladislav27Caraman Natalia21Munteanu Andrei19Chihai Oleg16Rusu Ştefan16Tălămbuţă Nina15Zamornea Maria14Melnic Galina14Dibolscaia Natalia14Burlacu Victoria13Erhan Dumitru11Cemîrtan Nelli11Postolachi Vladislav10Ţurcan Vladimir7Caterinciuc Natalia7Buşmachiu Galina6Cîrlig Tatiana5Naforniţa Nicolae5Andreev Serghei4Melnic Vera4Culibacinaia Ecaterina4Cîrlig Veaceslav3Toderaş Ion3Anghel Tudor3Gheorghiţa Stela3Bogdea Larisa3Guţu Arcadie3Kolodrevski Oxana3Corcimaru Nicolae2Sochircă (Vasilașcu) Natalia2Caisîn Valeriu2Bulat Dumitru2Munjiu Oxana2Sîtnic Victor2Cotencova Elena2Ciocoi Oleg2Romashova Natalia2Romaşov Boris2Ursul Silvia2Paraschiv Dalia2Bulimaga Constantin1Derjanschi Valeriu1Ţurcan Vladimir1Enciu-Baban Elena1Bacal Svetlana1Voloşciuc Leonid1Fulga Nina1Rusu Vadim1Ungureanu Laurenţia1Uspenskaia Inga1Konovalov Iurii1Lungu-Bucşan Anastasia1Zubcov Natalia1Certan Corina1Gliga Olesea1Zavtoni Pantelimon1Stîngaci Aurelia1Bulat Denis1Spînu Calin1Gheorghiţa Ştefan1Rotaru Alexandru1Tihonov I.1Tihonova G.1Ţurcanu Valentina1Magher Maria1Pascari Alexandr1Titică Ghenadie1Crudu Vasile1Grosu Gheorghe1Ajder Vitalie1Botnaru Nicolai1David Victor1Railean Nadejda1Şcerbliuc Mihail1Paladi Viorica1Murariu Dumitru1Chihai Nina1Burlacu V.1Voloșciuc Eugen1Grosu Gheorghe 1Cobzaru Ioana1Gavril Viorel Dumitru1Chisamera Gabriel1Balciauskas Linas1Balciauskiene Laima1Amshokova Albina Kh1Benedek Ana Maria1Cichocki Jan1Csanady Alexander1de Mendonca Philippe Gil1Wong Lian Jenna1Pagad Shyama1Noi Autori1
Sustainable use and protection of animal world diversity:11Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity10Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change9Functional Ecology of Animals9Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community8Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change6Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects5Integrare prin cercetare și inovare.3Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic3Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă3Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători2Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor2Mediul şi dezvoltarea durabilă,2Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire2Impactul antropic asupra calității mediului.1Protecţia plantelor - realizări şi perspective1Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра1EU Integration and Management of the Dniester River Basin1Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective1Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective1Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova1Академику Л.С. Бергу – 145 лет:1Microbial Biotechnology1
Nistreanu Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 84. Publicaţii peste hotare - 21.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 25
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 19
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 76

2023 - 5

A species-level trait dataset of bats in Europe and beyond
Noi Autori , Nistreanu Victoria
Institute of Zoology, MSU
Scientific Data
Vol. 10, Nr. 1 / 2023 / ISSN - / ISSNe 2052-4463
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind trendurile dezvoltării speciilor de rozătoare mici sub influența factorilor climatici
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea schimbărilor evolutive ale comunităților de rozătoare mici în condițiile modificărilor antropice și climatice din Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav , Larion Alina , Nistreanu Victoria , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul trofic al Ciufului de pădure (Asio otus) în perioada de iarnă în Republica Moldova.
Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a chiropterelor din adăposturile subterane de la Cupcini
Caldari Vladislav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Dibolscaia Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Bat fauna (mammalia, chiroptera) from limestone mines of Molovata Nouă
Nistreanu Victoria , Caldari Vladislav , Dibolscaia Natalia , Larion Alina
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bat fauna (Mammalia: Chiroptera) from Saharna limestone mines, Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Caldari Vladislav , Larion Alina , Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bat fauna from the limestone mines of the Cricova-Goian area of the Ichel river basin, Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caldari Vladislav , Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(38) / 2022 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Apodemus uralensis (Pallas, 1771) din diverse biotopuri ale Republicii Moldova
Chihai Oleg1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Rusu Ştefan1 , Tălămbuţă Nina2 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1 , Kolodrevski Oxana3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Liceul Teoretic „A. Russo“, or. Orhei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica populațiilor speciei Us spicilegus petenyi, 1882 (Rodentia, Muridae) în agrocenozele din Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav12 , Larion Alina21 , Nistreanu Victoria12 , Caraman Natalia12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mammal fauna of Chisinau airport, Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institute of Zoology
One Health and Risk Management
Nr. 3(1) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parasite fauna in pygmy field mouse from various biotopes of the Republic of Moldova
Chihai Oleg , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Rusu Ştefan , Zamornea Maria , Melnic Galina
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Serpentofauna (Reptilia: Serpentes) din Republica Moldova”. Autor: Țurcan Vladimir
Nistreanu Victoria
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of helminth fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Rusu Ştefan1 , Zamornea Maria1 , Tălămbuţă Nina2 , Melnic Galina1 , Kolodrevski Oxana3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 Theoretical High School Public Institution „Alecu Russo”, Orhei,
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transmissible parasitic zoonoses of the species apodemus uralensis (Pallas, 1771)
Chihai Oleg1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Tălămbuţă Nina2 , Rusu Ştefan1 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1 , Kolodrevski Oxana3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 Theoretical High School Public Institution „Alecu Russo”, Orhei,
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trophic spectrum of the long-eared owl (asio otus) in the Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 15

Diversitatea comunităților de mamifere mici din ecosistemele silvice
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of mammal fauna from the area Cricova-Goian of Ichel river basin, Republic of Moldova
Larion Alina1 , Cîrlig Tatiana2 , Nistreanu Victoria1 , Caldari Vladislav1 , Dibolscaia Natalia1 , Burlacu Victoria1
1 Institute of Zoology,
2 Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia rozătoarelor mici
Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Larion Alina, Nistreanu Victoria
1 Institutul de Zoologie,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-3477-5-4
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comunităţilor de mamifere mici in ecosistemele naturale şi antropizate
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 135