IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Masa rotundă "Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului",
Chişinău, Moldova, 8 decembrie 2020
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Responsabili de ediție: Balan O.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 178
ISBN: 978-9975-3492-4-6
CZU: 351/354:342(082)=135.1=161.1 R 68
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2020  24CZU
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Tehnică (1)Economie (3)Drept (23)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (4)