IBN
Închide

60Publicaţii

665Descărcări

43080Vizualizări

Rusnac Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
Contribuții - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 30
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2019 - 8

Identificări conceptual-teoretice ale relației „securitate internațională - criză”
Cebotari Svetlana1 , Plop Sergiu2 , Rusnac Gheorghe34
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-55. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1 , Rusnac Gheorghe2 , Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lucrare metodico-didactică recentă de referință în domeniul științelor politice
Rusnac Gheorghe12
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa între putere şi societate
Guzun Mihail1 , Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1 , Roşca Alexandru2 , Moraru Victor2 , Marin Constantin3 , Moşneaga Valeriu3 , Saca Victor2 , Stepanov Georgeta2 , Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государство как ключевая институциональная структура инновационного процесса
Сакович Василий1 , Руснак Георгий2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия наук Молдовы
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К юбилею Василия Андреевича САКОВИЧА – дипломата, ученого, профессора
Руснак Георгий1 , Мошняга Валериу2
1 Академия наук Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поселенческая мобильность молдавских трудовых мигрантов в Республике Молдова и шести странах миграции
Цуркану Валентин1 , Мошняга Валериу1 , Руснак Георгий23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru , Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Cuşnir Valerii , Juc Victor , Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea ca emblemă a realității
Rusnac Gheorghe12 , Moraru Victor3
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преподавание миграционной тематики в системе высшей школы: организационно-методические аспекты
Мошняга Валериу1 , Турко Татьяна1 , Руснак Георгий23 , Мошняга Георге1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Politica migrațională a Republicii Moldova în contextul reformei administrației publice
Solomon Constantin1 , Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali
Saca Victor1 , Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-57. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Comunitatea cetăţenilor moldoveni din italia: particularităţi ale procesului de integrare
Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Saca - profesor și cercetător fidel științei politice universitare (la 70 de ani de la naștere)
Rusnac Gheorghe12
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая безопасность Республики Молдова: вызовы, угрозы, источники угроз; препятствия инновационному развитию
Сакович Василий1 , Руснак Георгий2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-64. Vizualizări-1135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юбилей видного ученого-гагаузоведа – Е. Н. Квилинковой
Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova
Solomon Constantin1 , Rusnac Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(71) / 2015 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 6 January, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefața
Rusnac Gheorghe , Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3073-0-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefixul expresiv „o” - în limba română
Rusnac Gheorghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

APEL către partidele parlamentare proeuropene
Duca Gheorghe , Tighineanu Ion , Rusnac Gheorghe , Guceac Ion , Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Политика Республики Молдова по противодействию торговле людьми (2000-2012 гг.)
Мошняга Валериу , Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 3(62) / 2013 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Migraţia de muncă în Spania din Europa de Est: fluxurile şi căile de imigrare
Moşneaga Valeriu , Iaţco Mariana , Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(58) / 2012 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-72. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молдавские трудовые мигранты в Европейском Союзе: аспекты интеграции и проблемы возвращения
Морару Виктор , Мошняга Валериу , Руснак Георгий
Институт европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Демоскоп Weekly
Nr. 515 / 2012 / ISSN - / ISSNe 1726-2887
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Determinantele geopolitice şi culturale externe ale găgăuzilor din Republica Moldova
Putină Natalia , Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(53) / 2011 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia şi învăţământul superior
Gorban Anna , Rusnac Gheorghe
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Brain Drain. Cazul Republicii Moldova: [culeg. de art.]
Chişinău: Sirius SRL, 2011. ISBN 978-9975-57-015-2..
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studentul, familia şi migraţia: aspectele interconexiunii
Ţurcan Valentin1 , Rusnac Gheorghe2
1 Moldova State University,
2 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Brain Drain. Cazul Republicii Moldova: [culeg. de art.]
Chişinău: Sirius SRL, 2011. ISBN 978-9975-57-015-2..
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Социальная память и политические ценности молдавского избирателя
Мошняга Валериу1 , Цуркану Валентин1 , Руснак Георгий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Академия наук Молдовы
Moldoscopie
Nr. 2(49) / 2010 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Problemele moldovenilor în Italia
Rusnac Gheorghe
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Republica Moldova: provocările migraţiei
Chișinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2009. ISBN 978-9975-67-744-8.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Contribuţia educaţiei civice la dezvoltarea culturii civice a studenţimii în condiţiile tranziţiei moldave
Moşneaga Valeriu1 , Anikin Vladimir2 , Rusnac Gheorghe1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Moldoscopie
Nr. 3(42) / 2008 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind restructurarea şi modernizarea armatei naţionale a Republicii Moldova la etapa actuală
Moşneaga Valeriu1 , Pleşca Valeriu1 , Rusnac Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Externe
Moldoscopie
Nr. 1(40) / 2008 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 9

Alegerile primarului general al municipiului Chişinău (2007): strategiile şi tehnologiile electorale
Moşneaga Valeriu , Tanasă Ruslan , Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(39) / 2007 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 August, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument
Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bласть и оппозиция в контексте политической системы
Мошняга Валериу1 , Руснак Георгий1 , Турко Татьяна1 , Завтур Клаудия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
Moldoscopie
Nr. 1(36) / 2007 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distinsă doamnă prorector Elena Muraru
Rusnac Gheorghe , Ciocanu Gheorghe , Gaugaş Petru , Chetruş Petru , Perederco Vladimir , Postolachi Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior în contextul procesului de la Bologna
Rusnac Gheorghe , Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Octogenarul Vladimir Potlog – pedagog şi istoric remarcabil
Rusnac Gheorghe , Cozma Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa politică în Republica Moldova la etapa actuală
Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(37) / 2007 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USM: Starea actuală şi perspectivele
Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Человеческий капитал как фактор адаптации в миграционной ситуации: молдавские мигранты с высшим образованием (по данным социологических опросов)
Руснак Георгий , Мошняга Валериу , Цуркану Валентин
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 4(39) / 2007 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Dezvoltarea ştiinţelor politice naţionale în condiţiile independenţei statale a Republicii Moldova
Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Президентские (2005) выборы в Молдове: специфика, стратегии, результаты
Мошняга Валериу1 , Завтур Клаудия2 , Руснак Георгий1 , Цуркану Валентин
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
Moldoscopie
Nr. 1(32) / 2006 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы профессиональных союзов в Республике Молдова
Цуркану Валентин , Мошняга Валериу , Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 3(34) / 2006 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 4

Mолдавские строители в Pоссии: проблемы толерантности и интеграции
Мошняга Валериу , Руснак Георгий , Цуркану Валентин
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 1(28) / 2005 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молдавские мигранты-строители и принимающее общество в контексте «Россия и Европейский Союз» (на основе социологических исследований)
Мошняга Валериу , Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Populatia Republicii Moldova in contextul migratiilor internationale
Vol.2. 2005. Iași . .
Disponibil online 10 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профсоюзное пространство Молдовы: особенности и современные тенденции
Теоса Валентина , Мошняга Валериу , Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(29) / 2005 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 3

Migraţiunea forţei de muncă în Republica Moldova: cauze, tendinţe, efecte..
Moşneaga Valeriu , Rusnac Gheorghe , Ţurcan Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(25) / 2004 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-55. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformarea învăţămîntului universitar dimensiune a integrării europene
Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(28) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иинституционализация политологии как учебной дисциплины в Республике Молдова
Мошняга Валериу , Цуркану Валентин , Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 1(24) / 2004 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 4

Cercetare şi tradiţie politologică: la 10 ani ai “Moldoscopie (Probleme de analiză politică)”
Saca Victor , Rusnac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(21) / 2003 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 60