IBN
Închide

56Publicaţii

485Descărcări

32813Vizualizări

Rusnac Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole cat. C - 11
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 39
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2019 - 8

Identificări conceptual-teoretice ale relației „securitate internațională - criză”
Cebotari Svetlana1 , Plop Sergiu2 , Rusnac Gheorghe34
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1 , Rusnac Gheorghe2 , Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lucrare metodico-didactică recentă de referință în domeniul științelor politice
Rusnac Gheorghe12
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa între putere şi societate
Guzun Mihail1 , Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1 , Roşca Alexandru2 , Moraru Victor2 , Marin Constantin3 , Moşneaga Valeriu3 , Saca Victor2 , Stepanov Georgeta2 , Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государство как ключевая институциональная структура инновационного процесса
Сакович Василий1 , Руснак Георгий2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К юбилею Василия Андреевича САКОВИЧА – дипломата, ученого, профессора
Руснак Георгий1 , Мошняга Валериу2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поселенческая мобильность молдавских трудовых мигрантов в Республике Молдова и шести странах миграции
Цуркану Валентин1 , Мошняга Валериу1 , Руснак Георгий23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru , Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Cuşnir Valerii , Juc Victor , Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea ca emblemă a realității
Rusnac Gheorghe12 , Moraru Victor3
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преподавание миграционной тематики в системе высшей школы: организационно-методические аспекты
Мошняга Валериу1 , Турко Татьяна1 , Руснак Георгий23 , Мошняга Георге1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Politica migrațională a Republicii Moldova în contextul reformei administrației publice
Solomon Constantin1 , Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali
Saca Victor1 , Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-55. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Comunitatea cetăţenilor moldoveni din italia: particularităţi ale procesului de integrare
Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Saca - profesor și cercetător fidel științei politice universitare (la 70 de ani de la naștere)
Rusnac Gheorghe12
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая безопасность Республики Молдова: вызовы, угрозы, источники угроз; препятствия инновационному развитию
Сакович Василий1 , Руснак Георгий2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юбилей видного ученого-гагаузоведа – Е. Н. Квилинковой
Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova
Solomon Constantin1 , Rusnac Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(71) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefața
Rusnac Gheorghe , Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3073-0-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefixul expresiv „o” - în limba română
Rusnac Gheorghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56