IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-26 11:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)62
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103167054318680580132
Volume32371581813
Total106370770120493

Vizualizări   289Descărcări   120

Conţinutul numărului de revistă

Provocările învățământului juridic: experiența facultății de drept a Universității de Stat din Moldova

3-8

DOI: 10.5281/zenodo.5112950

CZU: 378.4.096:34(478)

Brînză Sergiu

Încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat: analiză de drept penal

9-23

DOI: 10.5281/zenodo.5112957

CZU: 343.56:342.745

Stati Vitalie, Botnarenco Mihaela

Actualități privind evaluarea calității asistenţei medicale după date medico-legale

24-30

DOI: 10.5281/zenodo.5112968

CZU: 340.6:616-082

Pădure Andrei

Rolul agenției naționale transport auto în prevenirea și combaterea contravenționalității: studiu de caz

31-35

DOI: 10.5281/zenodo.5112976

CZU: 342.9:656.13(478)

Pantea Oleg

Нормативное обеспечение противодействия коррупции в Украине

36-41

DOI: 10.5281/zenodo.5113007

CZU: 343.352:340.134(477)

Колпаков Валерий

Ridicarea vălului corporativ și responsabilitatea statului în raporturile contractuale încheiate de entitățile de stat și investitorii străini în arbitrajul investițional

42-54

DOI: 10.5281/zenodo.5113021

CZU: 341.23:346.3

Băieşu Aurel, Dolea Sorin

Repararea prejudiciuluii cauzat prin întârzierea în executarea obligațiilor în dreptul comerțului internațional

55-63

DOI: 10.5281/zenodo.5113027

CZU: [347.426.6+347.74]:341.241

Băieşu Aurel

„Antagonismul” în cadrul teoriei volitive a apariției statului între ideile elaborate de Th.Hobbes, J.Locke și J.J. Rousseau și impactul lor asupra contemporaneității

64-83

DOI: 10.5281/zenodo.5113031

CZU: 342.1/.7

Arseni Alexandru, Pozneacova Veronica

Abordări ale secretului medical în contextul pandemiei SARS-CoV-2

84-87

DOI: 10.5281/zenodo.5113038

CZU: 343.45:616.98

Chisari-Rurak Aliona

Statul racket. studiu sociojuridic

88-94

DOI: 10.5281/zenodo.5113049

CZU: [341.2+341.4]:30

Pîntea Andrei, Pântea Serghei

Moștenirea testamentară conform dreptului privat roman

95-99

DOI: 10.5281/zenodo.5113083

CZU: 347.65:347(37)

Bănărescu Anatolie, Bănărescu Iulia

Procedura formulară în dreptul roman

100-104

DOI: 10.5281/zenodo.5113101

CZU: 347(37):347.91/.95

Bănărescu Anatolie, Bănărescu Iulia

Statutul juridic al unor categorii de persoane din perspectiva alin.(2) art.123 și art.124 din Codul penal

105-113

DOI: 10.5281/zenodo.5113116

CZU: 342.98(478)

Brînza Cristian

Materialele științifice referitoare la accesul ilegal la informaţia computerizată publicate peste hotare

114-127

DOI: 10.5281/zenodo.5113126

CZU: 343.349+343.23:004

Strîmbeanu Alexandru

Elementul material al infracţiunilor de fals în acte publice (art.332 CP RM)

128-139

DOI: 10.5281/zenodo.5113353

CZU: 343.522:343.2/.7(478)(094.4)

Pîrțac Cristina

Tipurile de violență în funcție de obiectul de influențare

140-147

DOI: 10.5281/zenodo.5113381

CZU: 343.541(478)

Angheluță Mihaela

Analiza în baza unor criterii a conceptelor doctrinare în materia protecţiei drepturilor pacienţilor în diferite sisteme de asigurări obligatorii şi/sau facultative

148-153

DOI: 10.5281/zenodo.5113399

CZU: 349.3:36:616-082

Guceac Ion

Analiza situației privind răspunderea penală pentru omorul săvârșit în stare de afect în știința dreptului penal

154-167

DOI: 10.5281/zenodo.5113415

CZU: 343.222:616.89

Berdilo Rodica

Analiza cercetărilor științifice efectuate în Republica Moldova privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor

168-176

DOI: 10.5281/zenodo.5113441

CZU: [343.37+343.352](478)

Papanaga Cristina

Unele considerente privind aplicarea instituției acordului de recunoaștere a vinovăției în raport cu alte proceduri sumare

177-188

DOI: 10.5281/zenodo.5113455

CZU: 343.12+343.137

Pavel-Guzun Irina

Natura juridică și structura executării și ispășirii pedepsei penale

189-198

DOI: 10.5281/zenodo.5113501

CZU: 343.81

Darii Inga

Garanții internaționale de independență a judecătorilor

199-202

DOI: 10.5281/zenodo.5113505

CZU: 342.565.5+347.962

Reabilitarea judecătorească ca instituție cu efect extinctiv din perspectiva cadrului legal național. Efectele sentinței de achitare ca principal act procedural

203-208

DOI: 10.5281/zenodo.5113519

CZU: 343.294+343.265

Muntean Andrei

Programarea online – facilitate sau impediment în procesul redobândirii cetăţeniei române

209-214

DOI: 10.5281/zenodo.5113530

CZU: 342.71(=135.1)

Deleanu Ruslan

Aplicarea standardelor universale ale drepturilor omului în procesul readmisiei

215-221

DOI: 10.5281/zenodo.5113534

CZU: 341.231.14+341.24+341.43/.44

Cebotari Doina

Delimitarea conversiunii actului juridic civil de instituții conexe

222-228

DOI: 10.5281/zenodo.5113556

CZU: 347.13

Şargarovschi Mariana

Respectarea forței obligatorii a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului

229-233

DOI: 10.5281/zenodo.5113570

CZU: 341.645:341.231.14

Şiman Corina

Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul asistenței juridice internaționale în materie penală

234-239

DOI: 10.5281/zenodo.5113584

CZU: 341.45:343.123

Oganesean Armen

Accidentele de muncă și bolile profesionale ale lucrătorilor din domeniul medical

240-245

DOI: 10.5281/zenodo.5113648

CZU: [614.8+616-057]:369.22

Soțchi Inna

Dimensiunea doctrinar-teoretică și valențele practice ale efectelor contractelor în lumina modernizării codului civil al Republicii Moldova

246-253

DOI: 10.5281/zenodo.5113650

CZU: 347.44:347(478)(094.4)

Beliban-Rațoi Ludmila

Categorii de droguri în viziunea legii penale a Republicii Moldova şi în cea a României

254-258

DOI: 10.5281/zenodo.5115559

CZU: 343.57

Dumneanu Ludmila, Botnarenco Mihaela, Ştefănoaia Mihai

Orașele intelegente. unele considerațiuni

259-265

DOI: 10.5281/zenodo.5113652

CZU: 711.433:004.9

Cebotari Svetlana

Managementul insituțiilor societății civile în perioada pandemiei COVID-19

266-270

DOI: 10.5281/zenodo.5115566

CZU: [352.9:316.3]:616.98

Budurina-Goreacii Carolina, Stejaru Selena

Европейская политика управления многообразием: базовые принципы и уроки для Республики Молдова

271-279

DOI: 10.5281/zenodo.5115581

CZU: 327:061.1EU:323(478)

Кожухарь Ирина

Rolul organizațiilor internaționale în prevenirea conflictelor

280-282

DOI: 10.5281/zenodo.5115583

CZU: 341.12+341.6

Sosin Artur