IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-25 18:45
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791498408269951933188
Volume56651643100
Total2135156357230095

Vizualizări   1398Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

Viitorul Moldovei e în Europa ştiinței 3-7

CZU: 001.89(478)

Duca Gheorghe
Bruxelles-ul nu crede lacrimilor 8-9

CZU: 001.89(478)

Tighineanu Ion
APEL către partidele parlamentare proeuropene 10-10
Duca Gheorghe, Tighineanu Ion, Rusnac Gheorghe, Guceac Ion, Hanganu Aurelia
Propuneri la Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018 10-12

CZU: [338.22+354](478)

Reuniunea istorică a academiilor 13-13
Tofan Eugenia
MEMORANDUM privind cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 14-14

CZU: 001.89(478+498)

Duca Gheorghe, Vlad IonelValentin
Identitatea constituţională a Republicii Moldova 15-20

CZU: 342.4(478)

Tănase Alexandru
Critică şi (re)construcţie în discursul istorIc 21-27

CZU: 930.1

Zub Alexandru
Institutul de Fizică Aplicată: 50 de ani în serviciul Moldovei și științei mondiale 28-31

CZU: 001.89:53(478)

Bologa Mircea, Culiuc Leonid, Dicusar Alexandr
O jumătate de secol de învăţământ superior ingineresc în Moldova 32-34

CZU: 378:62(478)

Bostan Ion
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 de ani de activitate ştiinţifică 35-39

CZU: 001.89:63(478)

Pîrvan Pintilie, Maticiuc Vasile, Mistreţ Silvia
Institutul de cercetări pentru culturile de câmp „Selecția” la 70 ani de activitate 40-42

CZU: 001.89:63(478)

Vozian Valeriu, Boaghii Ion, Taran Mihail
Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. strategii 43-51

CZU: 37.01

Cioban Mitrofan, Lupu Ilie, Sali Larisa
Școala doctorală, în pas cu reforma AȘM 52-54

CZU: 378.245:001.89(478)

Duca Maria
Clasamentele internaționale ale universităților: este loc și pentru Republica Moldova? 55-65

CZU: 378.014.25(478+100)

Cuciureanu Gheorghe, Minciună Vitalie
Istoriografia sovietică a primului război mondial între destalinizare şi neostalinism (1956-1985) 66-73

CZU: 94(100)"1914-1918"+94(47+57)"1956-1985"

Enciu Nicolae
C. Stere și problema Basarabiei în parlamentul României în perioada neutralității (sfârșitul anului 1915) 74-77

CZU: 94(478)

Cojocaru Gheorghe
RASS Moldovenească – o altă carelie sovietică în planurile cominterniste ale Rusiei (1924) 78-88

CZU: 94(478)

Şişcanu Ion
Cantemirologia – trecut şi prezent. Considerente istoriografice 89-99

CZU: 94(478)

Ţvircun Victor
Managing soils for ecosystem services 100-104

CZU: 551.58+574+631.4

Lal Rattan
A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova. 2nd part 105-110

CZU: 338.439.02+631.147

RamosSanchez JoseManuel
Caracterizarea imunofiziologică a colecţiei de tomate pentru câmp deschis 111-115

CZU: 575:635.64

Ciobanu Valeriu, Munteanu Nicolae
Pigmenții fotosintetici la Porphyridium cruentum în condiții de stres oxidativ indus 116-120

CZU: 579.083.13:582.273+573.6

Cepoi Liliana
Particularităţile cazurilor secundare de TB provenite din focarele de tuberculoză 121-124

CZU: 614.45:616.24-002.5

Corlăteanu Andrei, Soltan Viorel
Энергоэффективная переработка амортизированных шин в альтернативное топливо 125-128

CZU: 620.92+504.064:620.28

Клюс В.
La aniversarea unei mari descoperiri făcute de E. K. Zavoisky 129-133

CZU: 537.635+53(470)(092)

Geru Ion
Securitatea militară – element esenţial al securităţii naţionale 134-140

CZU: 355.02+355.45

Manolache Constantin
Негосударственные пенсионные фонды в контексте эволюции финансовой инфраструктуры: зарубежный опыт и его адаптация в Украине 141-146

CZU: 364.05(477+100)

Федосов Виктор, Леонов Дмитрий
Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului 147-152

CZU: 811.135.1'28+811.135.1'373.21

Eremia Anatol
Leonida Lari: vocea imnică a poeziei 153-156

CZU: 821.135.1-1(478).09

Roşca Timofei
Primul mesager al cântecului popular în perioada postbelică 157-159

CZU: 784.4.071.2(478)(092)

Chiseliţă Vasile
Un mare peisagist al timpurilor noastre 160-166

CZU: 75(478)(092)

Ciobanu Constantin
O lucrare monumentală în problema Basarabiei și a tratatului de la 1812 167-171

CZU: 94(478)"1812"

Corlăteanu-Granciuc Silvia
O sinteză originală de istorie contemporană 172-173

CZU: 94(478)

Enciu Nicolae
Un studiu actual de tratare a statisticii matematice 174-175

CZU: 519.25:004.45

Cojocaru Svetlana, Dediu Ion, Găină Boris
Chimia vieţii 176-176

CZU: 54(031)

Manolache Constantin
O istorie a cinematografiei prin istoria societății 177-178

CZU: 791.43.03(478)

Plamadeala Ana-Maria
Membrul corespondent al AȘM Vasile ȘALARU la 80 de ani 179-179

CZU: 57(478)(092)

Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Cocîrţă Petru, Nedbaliuc Boris
Dr. hab. Boris BOINCEAN la 60 de ani 180-182

CZU: 63(478)(092)

Duca Gheorghe, Lupaşcu Mihail, Furdui Teodor
Academicianul Andrei URSU la 85 de ani 182-184

CZU: 57(478)(092)

Cuza Petru, Bejan Iurie, Stegărescu Vasile, Sîrodoev Ghenadie, Marcov Ion, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Nedealcov Maria, Boboc Nicolae, Dediu Ion, Tărîţă Anatolie, Cocîrţă Petru, Vataman Alexandru