IBN
Închide
Frunză Iurie Ion
Cuvinte-cheie (54): the contract of sale of immovables in the construction process condominium association / community restrictions on making payments under the contract trust account imposition of arrest retention of title to seller (1), ascertaining subject. (1), protocol on counterfeit (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova
Balmuş Victor, Frunză Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Договор купли-продажи недвижимой вещи в процессе строительства: анализ ситуации
Фрунзэ Юрие1, Сосна Борис1, Стефу Лилия 2
1 Комратский госуниверситет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отвественность за правонарушение в сфере жилищного законодательства и применение нормы гражданского права
Фрунзэ Юрие1, Сосна Борис1, Стефу Лилия 2
1 Комратский госуниверситет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение норм права, регулирующих гражданско-правовую ответственность в свете модернизированного гражданского кодекса Республики Молдова
Фрунзэ Юрие1, Сосна Борис2
1 Славянский университет Республики Молдова,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Гражданское общество и социальная ценность адвокатской профессии
Фрунзэ Юрие1, Сосна Борис2
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Европейский Университет Молдовы
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Совершенствование применения административной ответственности за нарушения в области дорожного движения
Сосна Борис12, Фрунзэ Юрие2
1 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере,
2 Институт юридических и политических исследований AHM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Despre dreptul de superficie la etapa contemporană
Frunză Iurie, Sosna Boris
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах применения административной ответственности за нарушения жилищного законодательства
Сосна Александр1, Фрунзэ Юрие23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Славянский университет Республики Молдова,
3 Институт юридических и политических исследований AHM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

О некоторых проблемах применения административной ответственности за нарушения жилищного законодательства
Сосна Александр1, Фрунзэ Юрие2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт юридических и политических исследований AHM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Укрепление системы стра хования гра жданской ответственности в Республике Молдова и зарубе жный опыт
Фрунзэ Юрие
Институт юридических и политических исследований AHM
Legea şi Viaţa
Nr. 3(267) / 2014 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 10 September, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10