IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-01 14:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791425339264741933188
Volume56628823038
Total2135148822129512

Vizualizări   1272Descărcări   67

Conţinutul numărului de revistă

Conferinţa ştiinţifică „Nicolae Titulescu (1882-1941)” 3-3
Nicolae Titulescu, contemporanul nostru. Actualitatea ideilor şi operei unui mare diplomat şi om politic 4-7

CZU: 94(478)(063)

Năstase Adrian
Nicolae Titulescu – un acut simţ al istoriei. O viziune asupra Europei de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial 8-13
Potra George
File din istoricul Academiei de Ştiinţe (65 de ani de la formarea primelor instituţii academice din Republica Moldova) 14-22

CZU: 001.89(478)(091)

Jarcuţchi Ivan
Ştiinţa şi educaţia în SUA şi Republica Moldova. Analiză comparativă bazată pe experienţa personală 23-27

CZU: [001.89+37](478+73)

Bersuker Isaac
Место исследователей молдовы в мировом информационном процессе. Наукометрический анализ 28-35

CZU: 001.891:001.18(478)

Дикусар А.
Protecţia proprietăţii intelectuale în contextual negocierilor privind asocierea la spaţiul european de cercetare 36-41

CZU: 347.77(478)

Balmuş Victor
Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile convenţiei europeane pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 42-46

CZU: 342.72/.73

Guceac Ion
Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă 47-50

CZU: 331.526-053.6(478)

Stratan Andrei, Savelieva Galina, Cotelnic Ala
Reglementarea preţurilor în unele sectoare economice 51-53

CZU: 338.51(478)

Stratan Alexandru, Fală Alexandru, Poisic Mihail
Birocraţia în contextul consolidării democraţiei: tendinţe spre modernizare 54-57

CZU: [321.7+328](478)

Varzari Pantelimon
Dimensiunea protestatară a mediilor sociale 58-62

CZU: 32.019.51

Roşca Alexandru
Problemele cheie ale dezvoltării sectorului energetic 63-66

CZU: 620.9(478)

Duca Gheorghe
Aportul cercetării la realizarea strategiei energetice a Republicii Moldova până în 2020 67-74

CZU: 001.891:620.9(478)

Berzan Vladimir
Surse regenerabile de bioenergie din agricultură: posibilităţi şi oportunităţi de producere şi utilizare 75-81

CZU: 620.952(478)

Micu Vasile
Sursele energiei regenerabile şi echipamentul pentru producerea lor 82-86

CZU: 620.92

Hăbăşescu Ion
Câmpul magnetic terestru 87-91

CZU: 537.67+550.38

Ambros Tudor
Instruirea prin cercetare – un deziderat al societăţii bazate pe cunoaştere 92-92

CZU: 001.891:378

Duca Maria
Activităţi practice la fizică 93-94

CZU: 37.02:53

Colpajiu Mircea
Aplicarea TIC la predarea biologiei 95-96

CZU: 37.016.046:[004+57]

Cristea Iurie
Pledoarie pentru reînnoirea matematicii la nivel şcolar 97-104

CZU: 37.02:51

Lupu Ilie
Ingineria fononică şi conductibilitatea termică de reţea în nanostructurile multistratificate şi în grafen 105-108

CZU: 539.21

Nica Denis
Muzica şi lumea nouă a ştiinţelor 109-114

CZU: 78.01

Gagim Ion
Elemente de conceptualizare în cercetarea enciclopedică 115-119

CZU: 001.891:030

Manolache Constantin
Descoperiri arheologice în situl medieval de la Lozova 120-122

CZU: 902/904(478)

Vornic Vlad, Ursu Ion
Viţa de vie şi vinul în tradiţia bisericii ortodoxe 123-126

CZU: 21/22+124

Găină Boris, Grădinaru Ciprian, Guzun Tudor
Maestrul nepereche al artei fotografice contemporane 127-129

CZU: 77(478)(092)

Braga Tudor
Fenomenul absurdului în viziunea artistică a lui Ion Creangă 130-134

CZU: 821.135.1.09

Corbu Haralambie
Romanul lui Vladimir Beşleagă (valenţe psihanalitice) 135-137

CZU: 821.135.1-31(478).09

Ghilaş Ana
Cartea unui destin neînfrânt – Vladimir Beşleagă 138-140

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Grati Aliona
Cartea, ca factor al unităţii poporului român 141-142

CZU: 017.1:002(478-25)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
In honorem Ion Şişcanu 143-145

CZU: 94(478+498)(082)

Enciu Nicolae
În armonia sunetelor. Membru corespondent al AŞM Gheorghe Mustea la 60 de ani 146-147

CZU: 78.071.1(478)(092)

Mustea Gheorghe
Devotat chimiei. Dr. Veaceslav Zelenţov la 70 de ani 148-148

CZU: 54(478)(092)

Zelentov Veaceslav
Vasile Siminel la 90 de ani 149-149

CZU: 63(478)(092)

Fără alternativă în Medicina alternativă. Academicianul Victor Lăcustă la 60 de ani 150-152

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor, Vudu Lorina, Ciochină Valentina
La cârma chimiei bioorganice Academicianul Pavel Vlad la 75 de ani 153-154

CZU: 54(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Lupaşcu Tudor, Arîcu Aculina
Un performer al ştiinţei. Membru corespondent Constantin Moraru la 85 de ani 155-155

CZU: 63(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor
Un forjar al ştiinţei agricole. Membru corespondent al AŞM Mihail Vronschih la 70 de ani 156-157

CZU: 63(478)(092)

Găină Boris, Voloşciuc Leonid
Talentat în toate. Academicianul Petru Soltan la 80 de ani 157-158

CZU: 51(478)(092)

Vocaţie şi pasiune. Dr. hab. Anatol Eremia la 80 de ani 159-160

CZU: 811.135.1(478)(092)

Cosniceanu Maria