IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-23 17:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791501641270041933188
Volume56652333100
Total2135156687430104

Vizualizări   1052Descărcări   8

Conţinutul numărului de revistă

Ştiinţa şi educaţia sunt ca şi apele unui râu care trebuie să curgă împreună 3-3

CZU: [001+37](100)(063)

Comunicat final. Conferinţa internaţională pentru statele Europei Centrale şi de Sud-Est, Caucaziene, CSI, Ţările Balcanice şi cele Baltice cu genericul Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei 4-5

CZU: [001+37](100)(063)

Spaţiul de cercetare al UE, deschis ţărilor vecine 6-8

CZU: 001.891:061.1EU

Stancic Zoran
Ştiinţa şi educaţia, priorităţi pe termen lung 9-10

CZU: 001+37

Voronin Vladimir
Economia culturii în societatea informaţională bazată pe cunoaştere 11-18

CZU: 004.5:008

Filip Florin-Gheorghe, Cojocaru Igor
Ajustarea proiectului codului învăţământului la rigorile europene şi internaţionale 19-20

CZU: 37.014(478)

Balmuş Victor
Vorbesc elevii liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei 21-22

CZU: 37

Săptămâna Uniunii Medicale Balcanice la Chişinău – eveniment de valoare internaţională 23-23

CZU: 61

Ghidirim Gheorghe, Ciobanu Gheorghe, Mazur Minodora
Cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale Materials science and condensed matter physics (MSCMP-2008) 24-24

CZU: 53(100)(063)

Culiuc Leonid
Fiziologia şi sanocreatologia: realizări şi aprecieri 25-25

CZU: 612

Frunze Rodica
Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării şi dezvoltarea durabilă 26-26

CZU: 574:54+504:54

Gonţa Maria
Cel de-al treilea mileniu 27-29

CZU: 821.135.1(478).09

Druţă Ion
Academicianul Ion Druţă – scriitor care ne reprezintă neamul 30-31

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Duca Gheorghe
Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute (Partea I) 32-36

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Dolgan Mihail
Moştenirea istorică a lui Dimitrie Cantemir şi contemporaneitatea 37-38

CZU: 94(478)

Ţvircun Victor
Dinastia cantemireştilor (secolele XVII-XVIII) 39-40

CZU: 94(478)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Xilogravura religioasă în Moldova medievală: interferenţe occidentale şi regionale 41-44

CZU: 7.03(478)

Stăvilă Tudor
Limba română – unitate în diversitate 45-50

CZU: 811.135.1'0(478)

Pavel Vasile
Noi tehnologii în combaterea cancerului 51-56

CZU: 616-006-07-084

Metamorfozele utilizării undelor electromagnetice milimetrice în medicină. Mit sau realitate 57-59

CZU: 615.849

Rotaru Anatol
Marele accelerator de hadroni 60-61

CZU: 53

Gudima Constantin
Cât de mult a costat LHC-ul? 62-62

CZU: 53

Buzatu Adrian
Problema degradării solurilor 63-65

CZU: 631.4(478)

Ursu Andrei
Studiul şi utilizarea variabilităţii genetice în ameliorarea calităţii bobului la specia Zea Mays L. 66-71

CZU: 575:633.15

Palii Andrei
Importanţa studiilor uvologice în omologarea soiurilor de viţă de vie 72-73

CZU: 634.8(478)

Găină Boris
Молдавские, украинские и российские вина: прошлое, настоящее и будущее 74-77

CZU: [634.8+663.2](478+477+470)

Cozub Gheorghe
Optimizarea compoziţiei din culturi leguminoase şi cerealiere pentru fabricarea produselor extrudate 78-80

CZU: 664.64.016.3/.7:635.657

Ţislinscaia Natalia, Podogova Marina, Rotarenco Zinaida
New remedies for bees 81-83

CZU: 579.64:638.15

Rudic Valeriu, Toderaş Ion, Gudumac Valentin, Derjanschi Valeriu, Bulimaga Valentina, Chiriac Tatiana, Roscov-Arcan Elena, Bogdan Valeriu, Ichim Maria
Noi tehnologii de nanostructurare a materialelor semiconductoare pentru dispositive electronice 84-85

CZU: 621.315.592

Popa Veaceslav, Volciuc Olesea
Deschideri spre o propedeutică a alterităţii 86-89

CZU: 821.135.1-94.09+821.135.1-94(478).09

Ciobanu Inga
Din nou despre simboluri 92-102

CZU: 929.6/.9(478)

Vrabie Gheorghe
Valentina Rusu-Ciobanu, pe măsura marilor săi dascăli 103-104

CZU: 75(478)(092)

Braga Tudor
Noi membri de onoare ai A.Ş.M. 105-114

CZU: 061.12(478)(092)+929(478):001

In memoriam Membru corespondent al A.Ş.M. Alexandru Zavtur 9.05.1929–12.10.2008 115-115

CZU: [1+32](478)(092)

Voronin Vladimir, Stepaniuc Victor, Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Şlapac Mariana
In memoriam Academicianul DUMITRU GHIŢU 13.01.1931–23.11.2008 116-116

CZU: 001.89:53(478)(092)

Stepaniuc Victor, Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Găină Boris, Canţer Valeriu