IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071618391283761949204
Volume57696373820
Total2164168802832196

Vizualizări   1490Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-3
Constantin Stere: „Fără un popor de oameni liberi, nu poate exista niciun stat” 4-4
Vivat, crescat, floreat, academia! 5-5
„Însuşirea corectă a destinelor poporului român în istorie” ca preocupare dominantă a academicianului ioan-aurel pop 6-8

CZU: 94(092)(498)

Cojocaru Gheorghe
O întâlnire cu semnificații istorice 9-11

CZU: [94+061.12(09)](498)

Otiman PăunIon
Constantin Stere şi viaţa lui ca un român 12-12

CZU: 008(478)(092)

Tofan Eugenia
Omagiu lui Constantin Stere la 150 de ani de la naștere 13-14

CZU: 008(478)(092)

Duca Gheorghe
Ante-proiect de constituție întocmit de secția de studii a partidului țărănesc cu expunere de motive de C. Stere 15-17

CZU: [94+342.4(09)](498)

Constantin Stere – deputat în sfatul țării al basarabiei 18-24

CZU: 94(478)(092)

Negrei Ion
Învăţământul juridic: de la Stere la noi 25-30

CZU: 378:34(478)(092)

Ciobanu (Roşca) Rodica
Romanul lui Stere între paradigma modernistă şi postmodernistă 31-35

CZU: 821.135.1-31(478).09

Burlacu Alexandru
Publicistica: între doctrinarism și proza d e idei 36-40

CZU: 821.135.1-83(478).09

Cimpoi Mihai
Constantin Stere – Oscar Wilde: conjugând preceptele artei 41-46

CZU: [7.01:111.852+82:111.852](478+417)

Troianowski Lidia
Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării 47-57

CZU: 001.89:378.24(478)

Holban Ion, Petrov (Cotun) Cristina
Libertatea creației științifice și asigurarea interesului public în activitatea sistemului național de cercetare-dezvoltare 58-65

CZU: 347.77:001.891/.895(478)

Balmuş Victor
Cooperare transfrontalieră: evaluarea migraţiei metalelor și determinarea toleranței ecosistemelor acvatice 66-72

CZU: [504.4.054:574.52+504.06](4+478)

Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Zubcov Natalia, Bagrin Nina
Asistență științifică pentru domeniul producției de ceapă 73-77

CZU: 635.25/.26(478)

Botnari Vasile
К вопросу экологической, продовольственной и медицинской безопасности населения в рамках программ развития человечества ООН 78-85

CZU: 631.147:338.439.6(478)

Дука Георгий, КУДРЯШЕВА Александра, Маковейчук Г.
Simularea computațională a curgerilor turbulente în rotoarele eoliene 86-93

CZU: 681.5.017:621.548(478)

Bostan Viorel
Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă 94-98

CZU: 616.314.17-008.1

Lacusta Victor, Lupan Ion, Fala Valeriu
Hashimoto’s thyroiditis: surgical treatment 99-102

CZU: 616.441-006.5-08

Şeremet Mihai
Rolul polifuncţional al solului 2015 – anul internaţional al solurilor 5 decembrie – ziua mondială a solului 103-106

CZU: 631.4(478)

Ursu Andrei
Специфика сопряженности урожая со средовыми факторами у озимой пшеницы 107-110

CZU: 633.11:631.5(478)

Постолати Алексей, Сергей Титу
Cercetări orientate la dezvoltarea culturilor bacifere 111-116

CZU: 634.7(478)

Sava Parascovia
Exigenţe pentru struguri şi vinuri ecologice (biologice) 117-119

CZU: [634.8+663.2](478)

Găină Boris, Poulard Alain, Gurjui Eliza, Rapcea Mihail
Flavescence doree – agent patogen care pune în pericol viticultura 120-121

CZU: 632.9:634.8(478)

Dadu Constantin, Cebanu Vitalie, Găină Boris, Tudorache Gheorghe
Studiul rentabilității producției cărnii de porc 122-126

CZU: 338.439.4:636.4(478)

Baltag Grigore, Baranova Elena
Probleme privind creșterea eficienței activităţilor productive şi nivelului de trai al coproprietarilor pământului 127-130

CZU: 338.431/.436(478)

Timuş Andrei
Spectrul științei în economie: contractul de transfer tehnologic 131-137

CZU: [001.895:347.77+330.341.1:338.2](478)

Boaghi Viorica
25 de propuneri pentru viitorul primar general al municipiului Chișinău 138-140

CZU: 352(478-22)

Eficienţa experimentului asem privind funcţionarea şcolii doctorale 141-145

CZU: 378.22(478)

Feuraş Eugenia
Fenomenul șaizecist: forme de creativitate în luptă cu inerția dogmei (ii) 146-151

CZU: 821.135.1(478).09

Ţurcanu Andrei
Piese de feronerie artistică lucrate de meșteri autohtoni la hotarul secolelor XIX – XX 152-156

CZU: [672.13+739.4+725.94](478)

Condraticova Liliana
Pictura romantică a lui Vasile Naşcu 157-160

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor
Ctitor al filologiei româneşti Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani de la naştere 161-163

CZU: 811.135.1(478)(092)

Eremia Anatol
Şcoala de geometrie discretă şi cristalografie matematică şi profesorul universitar Alexandru Palistrant 164-168

CZU: [51+514.7](478)(092)

Lungu Alexandru
Un omagiu postum 169-172

CZU: 261.6(4)(091)

Danilov Maria
Un eveniment remarcabil pentru ştiinţa arheologică națională 173-174

CZU: 902/903(478)

Bodean Sergiu
Fondatorul radioecologiei naționale doctorul habilitat în biologie Grigore Stasiev la 75 de ani 175-176

CZU: 57(478)(092)

Dediu Ion
Promotoarea școlii etnografice naționale dr. hab. Zinovia Şofransky la 70 de ani 177-178

CZU: 39(478)(092)

Procop Svetlana
Personalitate notorie a ştiinţelor fizice şi inginereşti academicianul Mircea Bologa la 80 de ani 179-181

CZU: [53+62](478)(092)

Duca Gheorghe, Tighineanu Ion
Acad. Mircea Bologa: „Amintiri şi Speranţe” 182-184

CZU: [53+62](478)(092)