IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071589303277411949204
Volume57681393806
Total2164165744231547

Vizualizări   699Descărcări   139

Conţinutul numărului de revistă

Laureați ai premiilor AȘM pentru știință 2018

6-6

Ziua Internațională a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare

7-8
Tighineanu Ion

Unele aspecte ale simetriei inversării timpului

9-15

DOI: 10.5281/zenodo.3631267

CZU: 530.145+538.9

Geru Ion

Dinamica răcirii cuantice a unui oscilator cuplat cu un atom artificial

16-19

DOI: 10.5281/zenodo.3631279

CZU: 530.145.6

Mîrzac Alexandra

Senzorii de gaz și rolul lor în industrie, agricultură, medicină și monitorizarea mediului

20-28

DOI: 10.5281/zenodo.3631287

CZU: 621.317.39.084.2

Korotcenkov Ghenadie

Dezvoltarea tehnologiei de obținere a laptelui și a băuturii fermentate pe bază de nuci

29-33

DOI: 10.5281/zenodo.3631289

CZU: 663/664:634.5

Covaliov (Boaghi) Eugenia, Reşitca Vladislav, Ciumac Jorj

Aspecte privind mecanismele de rezistență ale florii-soarelui la lupoaie

34-43

DOI: 10.5281/zenodo.3631297

CZU: [575.16+632.5]:633.854.78

Duca Maria

Agenţii noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol şi leucină

44-51

DOI: 10.5281/zenodo.3631301

CZU: 542.05:615.31:616.98:575.821HIV

Bilan Dmitri, Macaev Fliur

Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton

52-56

DOI: 10.5281/zenodo.3631305

CZU: 542.05:615.21

Ştefăneţ Tatiana, Stingaci Eugenia, Vîslouh Oxana, Valica Vladimir, Macaev Fliur

Exprimarea vulnerabilității pădurilor față de aridizarea climei prin indici ecoclimatici (studiu de caz)

57-63

DOI: 10.5281/zenodo.3631317

CZU: 630*111:551.5

Nedealcov Maria, Donica Ala, Grigoraş Nicolae

Tratamentul diabetului zaharat de tip 1 prin terapie celulară

64-68

DOI: 10.5281/zenodo.3631325

CZU: 616.379-008.64-085

Vartic (Nacu) Victoria, Sterian Corina, Nacu Viorel

Stresul oxidativ în fibrogeneza hepatică

69-74

DOI: 10.5281/zenodo.3631339

CZU: 577.1:616.36-002

Trohin Maria, Globa Pavel, Berliba Elina, Tcaciuc Eugen, Tagadiuc Olga

Genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie (Vitis vinifera L. ssp. sativa d.c. × Muscadinia rotundifolia Michx.) cu rezistență sporită făță de factorii biotici și abiotici

75-83

DOI: 10.5281/zenodo.3631345

CZU: 634.848.1:634.849:57.047

Alexandrov Eugeniu

Potențialul genetic al taurinelor din rasa holstein de diferită origine

84-90

DOI: 10.5281/zenodo.3631353

CZU: 575.17:636.234.082

Focşa Valentin, Constandoglo Alexandra, Morar Grigore, Acbaș Igor

Cu privire la constituționalitatea deciziilor de inadmisibilitate ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

91-99

DOI: 10.5281/zenodo.3631363

CZU: 342.4/.565.2(478)

Balmuş Victor

Comisariatul poporului pentru securitatea statului al RSS Moldovenești – structura organizatorică în anii 1944–1946

100-107

DOI: 10.5281/zenodo.3631377

CZU: 94(478)”1944-1946”

Malacenco Alexandru

„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan

108-115

DOI: 10.5281/zenodo.3631383

CZU: 81(478)(092)

Popa Gheorghe

Marii clasici ai literaturii române în spaţiul est-slav. Hermeneutica receptării: 1950–2019

116-122

DOI: 10.5281/zenodo.3631421

CZU: [801.73+821.09”1950-2019”]

Apetri Dumitru

Reprezentări și experiențe arhetipale ale apei în romanele lui Vladimir Beșleagă

123-128

DOI: 10.5281/zenodo.3631431

CZU: 821.135.1-3(478).09

Ivanov Nadejda

„Regele asiat” ca alter-ego al poetului Ion Minulescu

129-132

DOI: 10.5281/zenodo.3631439

CZU: 821.135.1-1.09

Stajila Emilia

Grigore Vieru: ființa vie a poeziei

133-139

DOI: 10.5281/zenodo.3631455

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru

Cununa de sonete în creația lui Nicolae Mătcaș

140-144

DOI: 10.5281/zenodo.3631461

CZU: 821.135.1-193.3(478).09

Ungureanu Elena

Rolul bibliotecii academice în dezvoltarea managementului datelor de cercetare

146-149

DOI: 10.5281/zenodo.3631466

CZU: 027.7+001.891

Lupu Viorica

Zenaida Pally – o voce de aur al teatrului liric romanesc

150-153

DOI: 10.5281/zenodo.3631479

CZU: 792.54(478)(092)

Ichim Traian

Eudochia Robu: un cod artistic al trecutului pentru prezent și viitor

154-157

DOI: 10.5281/zenodo.3631493

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor

O cercetare de interes internațional

158-159
Paladi Florentin

Atlas-dedicație Tatianei Constantinov, prima femeie academician în Republica Moldova

160-161
Nedealcov Maria

Inamicul florii-soarelui într-un studiu multidisciplinar

162-162
Palii Andrei

O lucrare de sinteză despre floarea-soarelui

163-163
Palii Andrei

Un demers științific probatoriu

164-165
Onica Dorina

Patrimoniul național din perioada interbelică și legăturile lui cu arta occidentală

166-167
Ciobanu Constantin

Un spirit academic laborios și inovativ. Doctorul habilitat în filologie, profesorul universitar Irina Condrea la 70 de ani

168-169
Molea Viorica

Omul care știe să conjuge interesul public cu rigoarea științifică. Doctorul habilitat în filologie Vasile BAHNARU la 70 de ani

170-171
Onofraş Maria

O prezență remarcabilă în filmologia contemporană. Doctorul habilitat în studiul artelor Ana-Maria Plămădeal ă la 70 de ani

172-173
Bohanţov Alexandru

Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani

174-175
Găină Boris, Nedealcov Maria, Tudorache Gheorghe