IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-02 12:06
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 4)
  2018  (4 din 4)
  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (3 din 4)
  2007  (3 din 4)
  2006  (1 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole189357840713279180361
Volume50280561605
Total194360646314884
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   594Descărcări   8

Conţinutul numărului de revistă

O recompensă pentru un istoric, care a ales calea de a crea viitorul 3-4
Tofan Eugenia
Polonia, un exemplu demn de urmat pentru Moldova 5-8
Komorowski Bronislaw
2012: Distincţii pentru ştiinţă şi inovare 9-10
Tofan Eugenia
Un an de la asocierea la programul Cadru 7: de la aprecieri la oportunităţi 11-13
Duca Gheorghe, Porcescu Sergiu
Conceptul de cercetare şi inovare responsabilă reflectat în programul „Orizont 2020” 14-15
Kulciţki Veaceslav
O nouă platformă strategică pentru comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova 16-18
Guceac Ion
Evaluarea şi acreditarea ştiinţifică – una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare 19-25
Canţer Valeriu, Toma Simion, Minciună Vitalie, Bileţchi Lucia
De la performanţă în cercetare la teze de doctorat de excelenţă 26-30
Spătaru Tatiana
Sistem analitic informaţional pentru managementul activităţii de cercetare 31-35
Ciobanu Adrian, Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin, Magariu Galina, Teodorescu Horia-Nicolai, Verlan Tatiana
Aspecte privind performanţa inovaţională a Republicii Moldova (În baza studiului Innobarometru 2010) 36-42
Hârbu Eduard
Impactul sectoarelor C&D şi TIC asupra evoluţiei economice 43-47
Naval Elvira
Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu comparativ regional 48-50
Rotaru Anatol, Cujba Rodica, Alexeeva Svetlana
Buna guvernare prin prisma opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova 51-56
Varzari Pantelimon, Midrigan Pavel
Parteneriatul civil-militar: abordări teoretico-metodologice 57-62
Marinuţă Vitalie
Ecologia socială. Concepţii ştiinţifice 63-67
Manolache Constantin
Primul congres mondial al eminescologilor 68-69
Tofan Eugenia
O lucrare necesară pentru cultura română 70-70
Simion Eugen
Întâistătătorul Mihai Cimpoi sau omul deplin al culturii româneşti din Basarabia 71-75
Hadârcă Ion
Impedimente şi oportunităţi în procesul de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii 76-81
Ganea Victoria, Miron Oxana, Copăceanu Cristina
Îmbătrânirea demografică a populaţiei: tendinţe şi opţiuni 82-87
Gagauz Olga
Schimbarea climei în Republica Moldova în perioada observaţiilor instrumentale 88-94
Nedealcov Maria
Aspecte genetico-populaţionale ale ameliorării pădurilor de stejar 95-98
Cuza Petru
Starea actuală a fluviului Nistru 99-102
Zubcov Elena
Consumul combustibilului tradiţional şi pericolul apariţiei „efectului de sera” 103-109
Livovschi Evgheni
An analysis of modern works of deciphering vitis vinifera l. Grape genome 110-120
Topală Ştefan, Dadu Constantin, Ivasishin Danielle
Când şi cum, un soi de viţă-de vie „perfect”?! Dezvoltarea viţei de vie (vitis l.) prin prisma hibridării distante 121-126
Alexandrov Eugeniu
Историографические образы нации:картa молдавского княжества в период правления Штефана Чел Маре (1457-1504)* 127-131
Tabuncic Sergiu
Raporturile lui Ştefan cel Mare cu marea boierime în primii ani de domnie 132-134
Eşanu Valentina
Perceperea operei lui Dimitrie şi Antioh Cantemir în Germania secolului al XIII-lea 135-139
Bobână Gheorghe
Identitate şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei 140-143
Eremia Anatol
Probleme actuale privind restaurarea edificiilor monastice 144-149
Şlapac Mariana
Основные вопросы сохранности, консервации и реставрации бессарабских икон (На базе фондов Национального Художественного Музея) 150-156
Grigoraşenco Elena
Valorificarea tezaurului bisericilor şi al mănăstirilor din Moldova. Cazul bibliotecii mănăstirii Hârbovăţ 157-164
Brihuneţ Manole
Valoarea istorico-artistică a veşmintelor bisericeşti 165-169
Condraticova Liliana
Instrumentele muzicale în viaţa mănăstirilor 170-172
Ghilaş Victor
Andrei Ţurcanu: verticalitatea demersului publicistic 173-174
Burlacu Alexandru
Iurie Matei: gravitaţie între lumea visului şi realitatea obiectivă 175-177
Ciobanu Constantin
Primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 178-178
Furdui Teodor
Гросул Яким Сергеевич – ученый, организатор науки, человек (К 100-летию со дня рождения) 179-180
Царанов Владимир
Acad. Iachim Grosul: contribuţii la ştiinţa istorică 181-184
Dragnev Demir
Andrei Negru – perseverenţă botezată la izvorul veşniciei 185-186
Cernei Eugenia
Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan 187-188
Popa Gheorghe
Trecutul este cu totul imprevizibil. O revenire necesară la Ion Vatamanu 189-191
Grati Aliona
Cercetătorul relaţiilor literare moldo- ucrainene 192-193
Apetri Dumitru
Patriarhul teatrologiei naţionale 193-194
Stăvilă Tudor
O valoroasă colecţie de documente: cărţi domneşti şi zapise la al XII-lea volum 195-197
Mischevca Vladimir
Prometeismul ca parte integrantă a moştenirii culturale europene 198-200
Enciu Nicolae
Paleta culorilor făurită de natură şi admirată de om 201-202
Vacarciuc Liviu, Vlad Pavel
Neamul Duca în universul cercetărilor enciclopedice 203-204
Bacalov Sergiu
Aport inestimabil în ştiinţa despre plante 205-206
Furdui Teodor, Tudorache Gheorghe, Cotenco Eugenia
Cel mai energic cercetător al energeticii 207-208
Tighineanu Ion
Doamna calculelor performante 208-209
Gaindric Constantin, Tighineanu Ion
Diriguitorul foneticii experimentale 210-211
Pavel Vasile
Chimist notoriu, promotor al scientometriei 211-212
Duca Gheorghe, Tighineanu Ion, Bologa Mircea
Cercetătorul din faţa icoanelor 212-213
Ciobanu Constantin
Decanul de vârstă al lexicologiei 214-215
Pahomi Tamara, Vrabie Lidia
Savant, manager şi militant al lumii vegetale 215-217
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Guceac Ion, Tudorache Gheorghe
Savant notoriu în terapia plantelor 217-218
Furdui Teodor, Găină Boris, Tudorache Gheorghe, Todiraş Vladimir, Batco Mihail
Un luptător pentru cauza ştiinţei 219-220
Duca Gheorghe
Un destin guvernat de înţelepciune 220-222
Furdui Teodor, Botnari Vasile, Tudorache Gheorghe, Cotenco Eugenia
Exuberanţa ştiinţei despre limbaj 222-223
Verebceanu Galaction
Fondatorul şcolii naţionale de ştiinţe politice 224-225
Duca Gheorghe, Cimpoieş Gheorghe, Gaugaş Petru, Chetruş Petru, Tiron Ştefan
Plantele aromatice şi medicinale – pasiunea unei vieţi de cercetător 225-227
Furdui Teodor, Botnari Vasile, Tudorache Gheorghe, Cotenco Eugenia
Un model de perseverenţă ştiinţifică 227-228
Tighineanu Ion