IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-04 10:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20521317550252191911167
Volume55604312936
Total2107137798128155

Vizualizări   1405Descărcări   22

Conţinutul numărului de revistă

Mesaj de felicitare adresat comunității științifice 6-6
Duca Gheorghe
Academia de Științe a RSS Moldovenești în perioada 1961–1990. Studiu retrospective 7-17

CZU: 061.12:001.89(478)(091)

Manolache Constantin, Xenofontov Ion
Un nou tip de mişcare a atomilor şi moleculelor 18-18

CZU: [53+54](478)(092)

A prezis fenomenul ce a condus la elaborarea unui nou tip de laser 19-19

CZU: 53(478)(092)

Tripla descoperire a valsului lui Eugen Doga 20-20

CZU: 78.08(478)(092)

Un nou tip de transmisie planetară 21-21

CZU: 621.883(478)(092)

Fondatorul direcţiei eminescologice în ştiinţa literară din Republica Moldova 22-22

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Fondatorul sanocreatologiei 23-23

CZU: 61(478)(092)

Reacția Vlad – o revelație în chimia compușilor naturali 24-24

CZU: 54(478)(092)

Algebrele Sibirschi în studiul sistemelor dinamice 25-25

CZU: 51(478)(092)

Inventatorul BioR-Ului 26-26

CZU: 58(478)(092)

Teoria devenită clasică a supraconductibilităţii multibandă 27-27

CZU: 53(478)(092)

Cel dintâi promotor al demografiei 28-28

CZU: [61+314](478)(092)

„Cartea întredeschisă”, un nou tip de izomerie 29-29

CZU: 54(478)(092)

Noile distincţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei 30-35

CZU: 001.89:737.25(09)

Andrieş-Tabac Silviu
Concursul național „cel mai bun elev inovator genius”, ediția a IX-a 36-36

CZU: 001.894:37-057.874

Gamanji Ana
Zilele Institutului unificat de cercetări nucleare din Dubna în Republica Moldova 37-39

CZU: 001.891:621.039(478+4)(063)

Ursachi Veaceslav
Nanotehnologiile schimbă lumea 40-44

CZU: 62-52+577.3

Tighineanu Ion
Simetria reversării timpului și rolul ei în sinteza controlată a compușilor coordinativi binucleari 45-50

CZU: 531.111+546

Geru Ion
Cercetări în domeniul teoriei aşteptării realizate de tineri matematicieni din Moldova 51-55

CZU: 519.872

Mişcoi Gheorghe
Plante medicinale şi aromatice – ieri, azi şi mâine 56-61

CZU: 581.1:633.88

Colţun Maricica
Perspectivele cooperării Universității Tehnice a Moldovei cu Agenția Spațială Română în domeniul tehnologiilor satelitare 62-68

CZU: 629.78(478+498)

Bostan Ion, Piso Ioan-Marius, Bostan Viorel, Badea Alexandru, Secrieru Nicolae, Manciu Gabriel-Viorel
Arhitectura rețelei stațiilor terestre de comunicații cu sateliți 69-76

CZU: 621.396.946

Bostan Ion, Piso Ioan-Marius, Bostan Viorel, Badea Alexandru, Candraman Sergiu, Trusculescu Marius, Secrieru Nicolae, Margarint Andrei, Melnic Vladimir
Căi de fortificare a asigurării cu medicamente în Republica Moldova 77-85

CZU: [614.2:615.2](478)

Safta Vladimir, Buliga Valentina, Chiţan Elena, Lupu Mihai
Efectele metabolice ale Bypass-ului gastric 86-93

CZU: 616.33-089.87:616-089.168.1

Ghidirim Gheorghe, Balan Sergiu, Rojnoveanu Gheorghe, Revencu Sergiu, Conţu Ghenadie, Mahovici Igor, Conţu Oleg, Revencu Dan
Măsuri şi procedee de optimizare a regimului de fosfor în sol 94-102

CZU: 631.416

Andrieş Serafim
Acvacultura Moldovei: evoluție și potenţial 103-108

CZU: 639.2.053.2(478)

Curcubet Galina, Domanciuc Vasile, Tîmciuc Iulia
Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public 109-116

CZU: 336.13:005

Manole Tatiana, Stratan Alexandru
Înfometarea Moldovei postbelice sub regimul sovietic (1946–1947) 117-125

CZU: 94(478)"1946/1947"

Ţaranu Anatolie
130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european 126-130

CZU: 94(478)(092)

Dragnev Demir
Teoria plebiscitului în viziunea istoricului şi juristului Alexandru V. Boldur 131-134

CZU: 94(478)

Enciu Nicolae
Filologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopolitic 135-143

CZU: 811.135.1'271.1+94(478=135.1)

Bahnaru Vasile
Nevoia de o altă psihologie socială 144-150

CZU: 316.6

Şleahtiţchi Mihail
Experiența UnAȘM: formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de învățământ superior (lmd) 151-157

CZU: 001.891:378.2

Potîng Tatiana, Port Angela
La plecarea patriarhului oenologiei românești, acad. Valeriu D. Cotea 158-159

CZU: 634.8(498)(092)

Duca Gheorghe, Găină Boris
Monumental și decorativ în creația Eleonorei Romanescu 160-165

CZU: 75(478)(092)

Spînu Constantin
O lucrare cu caracter enciclopedic 166-167

CZU: 342.4(100)

Duţu Mircea
Un tratat fundamental despre managementul American 168-168

CZU: 005.96(73)

Xenofontov Ion
Istoria între știință și politică 169-169

CZU: 94(478)"1917/1965"

Xenofontov Ion
Mărturii documentare despre situația limbii române în anii 1812–1918 170-172

CZU: 811.135.1'0'27(478)(09)

Constantinovici Elena
O nouă abordare în descrierea speciilor de insecte 173-173

CZU: 595.782

Baban Elena, Mihailov Irina
Contribuţii la dezvoltarea dreptului national. Doctorul habilitat în drept Gheorghe Costachi la 75 de ani 174-175

CZU: 34(478)(092)

Cuşnir Valerii
Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani 176-177

CZU: 61(478)(092)

Ababii Ion, Duca Gheorghe
Exploratorul trecutului. Doctorul habilitat în istorie Oleg Levițki la 60 de ani 178-179

CZU: 94(478)(092)

Telnov Nicolai
Un senior al ştiinţei chimice. Academicianul Aurelian Gulea la 70 de ani 180-181

CZU: 54(478)(092)

Duca Gheorghe
Protectorul toponimiei naționale doctorul habilitat în filologie Anatol Eremia la 85 de ani 182-184

CZU: 811.135.1'0'37(478)(092)

Răileanu Viorica