IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071583013276651949204
Volume57679593795
Total2164165097231460

Vizualizări   1392Descărcări   215

Conţinutul numărului de revistă

Știința deschisă – provocare a politicilor de cercetare-inovare

7-10

CZU: 001.89(478)

Hanganu Aurelia

Contribuția AȘM la internaţionalizarea sferei de cercetare-inovare

11-13

CZU: 001.89(478+100)

Romanciuc Lidia

Congresul științific internațional „Culturi oleaginoase și proteice”

14-17

CZU: [633.85+633.2](100)(063)

Clapco Steliana, Cotenco Eugenia

CoRoLa lansată la București și la Chișinău

18-19

CZU: 811.135.1'322

Ungureanu Elena

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”

20-25

CZU: 378.2

Cuciureanu Gheorghe

Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative

26-33

CZU: 510

Cataranciuc Sergiu

Rezervele exploatabile ale apelor subterane din Republica Moldova

34-41

CZU: 556.3(478)

Moraru Constantin

Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic

42-47

CZU: 616.36-002-004-07-08

Prisacari Viorel, Paraschiv Angela

Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic

48-54

CZU: [546.172.6+577.217]:616.831-005.4

Ciobanu Natalia, Groppa Stanislav, Pantea Valeriana, Gudumac Valentin

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar

55-63

CZU: [631.15+338.43](478)

Boincean Boris

Oportunitatea euroatlantică de asigurare a securității naționale

64-72

CZU: 327(478)

Ungureanu Veaceslav

Consiliul Suprem al Basarabiei în perioada august 1816 – aprilie 1818

73-77

CZU: 94(478)

Agachi Alexei

Legislația românească în domeniul învățământului primar (1918–1940)

78-85

CZU: 94:373.3(478+498)"1918-1940"

Creţu Vasile

Rutenia Subcarpatică în anii 1938–1945. Destinele micilor teritorii din Europa Centrala și de Est

86-92

CZU: 94(4-11+4-191.2)"1938-1945"

Mois Renata

Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică

93-104

CZU: 821.135.1(478).09

Bahnaru Vasile

Criterii de clasificare a termenilor: repere teoretice

105-108

CZU: 81'373+001.4:81'33

Luca Aliona

Instrumente de identificare a autorilor şi de selectare a revistelor ştiinţifice

109-114

CZU: 001.891(051)

Costin Liudmila, Lupu Viorica, Sobetchi Vera

Patrimoniul etnografic prin prisma celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă

115-123

CZU: [008+39](478)

Onica Dorina

Cultura muzicală a Basarabiei după Unire (1918–1940)

124-131

CZU: 78.03(478)(091)"1918-1940"

Mironenco Elena, Melnic Victoria

Tradiția de nuntă în comunitățile de basarabeni deportați în Siberia și Kazahstan

132-139

CZU: 392.4/.5(=135.1)(47+57)(091)

Cojocaru Ludmila D.

Tradiția covoarelor din perspectiva dinamismului cultural

140-145

CZU: 39:745.52

Moisei Ludmila

Muzeologie și muzealizare – reflecții conceptuale

146-149

CZU: 069

Boda Gherghina, Rogojanu Dumitru-Cătălin

Filmul istorico-biografic al lui Anatol Codru: noi valenţe estetice

150-155

CZU: 791.43-24+821.135.1(478).09

Olărescu Dumitru

Ion Moraru şi cromaticile sale din Moldova şi SUA

156-160

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor

Savantul care a atins culmile științei folcloristice

161-165

CZU: 398(478)(092)

Niţă-Cocieru Mariana

Constantin Gudima, un deschizător de drumuri

166-167

CZU: 53(478)(092)

Baznat Mircea

O scriere necunoscută a lui Dimitrie Cantemir

168-169

CZU: 235.3

Şuteu Ştefan

Grota Duruitoarea Veche şi rolul ei în paleoliticul Europei

170-173

CZU: 902/903.2

Levinschi Alexandru, Telnov Nicolai

Redescoperirea unui mare giuvaergiu basarabean

174-178

CZU: [73.071.1+739.2+730](478)(092)

Cocârlă Pavel, Condraticova Liliana

Un om al Biosferei. Dr. hab. Gheorghe Postolache la 75 de ani

179-181

CZU: 57(478)(092)

Comanici Ion, Roşca Ion, Lazu Ştefan

Dr. hab. Grigore Friptuleac la 75 de ani

182-183

CZU: 61(478)(092)

Prisacari Viorel