IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-01 12:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 1 / 2023  (1 din 4)0
 2023  (1 din 4)0
Nr. 1(68) 0
 2022  (4 din 4)114
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)100
Nr. 4(8) 56CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2022.05.27-2026.05.27)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole24062345730468482059323
Volume64990794922
Total2470244480951770

Vizualizări   1972Descărcări   228

Conţinutul numărului de revistă

Știința deschisă – provocare a politicilor de cercetare-inovare7-10

CZU: 001.89(478)

Hanganu Aurelia
Contribuția AȘM la internaţionalizarea sferei de cercetare-inovare11-13

CZU: 001.89(478+100)

Romanciuc Lidia
Congresul științific internațional „Culturi oleaginoase și proteice”14-17

CZU: [633.85+633.2](100)(063)

Clapco Steliana , Cotenco Eugenia
CoRoLa lansată la București și la Chișinău18-19

CZU: 811.135.1'322

Ungureanu Elena
Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”20-25

CZU: 378.2

Cuciureanu Gheorghe
Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative26-33

CZU: 510

Cataranciuc Sergiu
Rezervele exploatabile ale apelor subterane din Republica Moldova34-41

CZU: 556.3(478)

Moraru Constantin
Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic42-47

CZU: 616.36-002-004-07-08

Prisacari Viorel , Paraschiv Angela
Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic48-54

CZU: [546.172.6+577.217]:616.831-005.4

Ciobanu Natalia , Groppa Stanislav , Pantea Valeriana , Gudumac Valentin
Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar55-63

CZU: [631.15+338.43](478)

Boincean Boris
Oportunitatea euroatlantică de asigurare a securității naționale64-72

CZU: 327(478)

Ungureanu Veaceslav
Consiliul Suprem al Basarabiei în perioada august 1816 – aprilie 181873-77

CZU: 94(478)

Agachi Alexei
Legislația românească în domeniul învățământului primar (1918–1940)78-85

CZU: 94:373.3(478+498)"1918-1940"

Creţu Vasile
Rutenia Subcarpatică în anii 1938–1945. Destinele micilor teritorii din Europa Centrala și de Est86-92

CZU: 94(4-11+4-191.2)"1938-1945"

Mois Renata
Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică93-104

CZU: 821.135.1(478).09

Bahnaru Vasile
Criterii de clasificare a termenilor: repere teoretice105-108

CZU: 81'373+001.4:81'33

Luca Aliona
Instrumente de identificare a autorilor şi de selectare a revistelor ştiinţifice109-114

CZU: 001.891(051)

Costin Liudmila , Lupu Viorica , Sobetchi Vera
Patrimoniul etnografic prin prisma celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă115-123

CZU: [008+39](478)

Onica Dorina
Cultura muzicală a Basarabiei după Unire (1918–1940)124-131

CZU: 78.03(478)(091)"1918-1940"

Mironenco Elena , Melnic Victoria
Tradiția de nuntă în comunitățile de basarabeni deportați în Siberia și Kazahstan132-139

CZU: 392.4/.5(=135.1)(47+57)(091)

Cojocaru Ludmila D.
Tradiția covoarelor din perspectiva dinamismului cultural140-145

CZU: 39:745.52

Moisei Ludmila
Muzeologie și muzealizare – reflecții conceptuale146-149

CZU: 069

Boda Gherghina , Rogojanu Dumitru-Cătălin
Filmul istorico-biografic al lui Anatol Codru: noi valenţe estetice150-155

CZU: 791.43-24+821.135.1(478).09

Olărescu Dumitru
Ion Moraru şi cromaticile sale din Moldova şi SUA156-160

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor
Savantul care a atins culmile științei folcloristice161-165

CZU: 398(478)(092)

Niţă-Cocieru Mariana
Constantin Gudima, un deschizător de drumuri166-167

CZU: 53(478)(092)

Baznat Mircea
O scriere necunoscută a lui Dimitrie Cantemir168-169

CZU: 235.3

Şuteu Ştefan
Grota Duruitoarea Veche şi rolul ei în paleoliticul Europei170-173

CZU: 902/903.2

Levinschi Alexandru , Telnov Nicolai
Redescoperirea unui mare giuvaergiu basarabean174-178

CZU: [73.071.1+739.2+730](478)(092)

Cocârlă Pavel , Condraticova Liliana
Un om al Biosferei. Dr. hab. Gheorghe Postolache la 75 de ani179-181

CZU: 57(478)(092)

Comanici Ion , Roşca Ion , Lazu Ştefan
Dr. hab. Grigore Friptuleac la 75 de ani182-183

CZU: 61(478)(092)

Prisacari Viorel