Caracterul teleologic al educației
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
471 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-10 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.3 (44)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
SM ISO690:2012
PÂSLARU, Vladimir. Caracterul teleologic al educației. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 3(54), pp. 143-151. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3525158
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461

Caracterul teleologic al educației

THe teleological character of education


DOI: 10.5281/zenodo.3525158
CZU: 37.013.3
Pag. 143-151

Pâslaru Vladimir
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2019


Rezumat

Recognized as a domain defined theoretically and accessible praxeologically, the teleology of education is considered by the author as far from being understood and especially being applied correctly in the educational practice. In the last decade, curriculum construction and development in the Republic of Moldova recorded serious deviations from the essence of education teleology. Author’s hermeneutic-terminological exercise reveals essential characteristics of the teleology of education, reconsidered from the field of educational policies to the field of education epistemology.

Considerată un domeniu definit teoretic și accesibil praxiologic, teleologia educației, constată autorul, este departe de a fi înțeleasă și mai ales de a fi aplicată corect în practica educațională. Construcția și dezvoltarea curriculară din Republica Moldova din ultimul deceniu demonstrează abateri de principiu de la esența teleologiei educației. Exercițiul hermeneutic-terminologic al autorului dezvăluie caracteristici esențiale teleologiei educației, reconsiderată din domeniul politicilor educaționale spre domeniul epistemologiei educației.

Cuvinte-cheie
curriculum, learner, education, Human Being, aims-goals-objectives of education, teleology/ teleology of education,

cunoaştere, curriculum, educabil, educaţie, fiinţă umană, scop-obiective-finalitate a educației, teleologie/ teleologia educației