IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-08 10:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791425364264741933188
Volume56628843038
Total2135148824829512

Vizualizări   1289Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Adrian Păunescu, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 2-2
Nederiţa Ion
Avizul savanţilor „Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940" 3-5

CZU: 94(478)

Ocuparea Basarabiei şi nordului Bucovinei – o consecinţă directă a înţelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939 6-16

CZU: 94(478)

Cojocaru Gheorghe
Laudatio pentru poetul Adrian Păunescu, senator în parlamentul României 17-20

CZU: 821.135.1-1(092)

Duca Gheorghe
Discurs la intrarea în Academia Moldovei 21-24

CZU: 811.135.1

Păunescu Adrian
Dezvoltarea ştiinţei - singura cale spre economia inovaţională şi formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere 25-27

CZU: 001.89(478)

Duca Gheorghe
Perspectivele dezvoltării antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova 28-32

CZU: 338.22(478)

Stratan Alexandru, Percinschi Natalia
Antreprenoriatului inovaţional – suport de stat 33-34

CZU: 338.22(478)

Managementul procesului bugetar în Republica Moldova 35-38

CZU: 336.14:005(478)

Manole Tatiana
Dreptul la apă – un nou drept fundamental al omului 39-45

CZU: 342.734+349.6

Guceac Ion
Soluţii pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor inundaţiilor 46-47

CZU: 556.54+627.2

Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Zubcov Elena, Gladchi Viorica
Sănatatea publică bazată pe cunoaştere 48-54

CZU: 614.2(478)

Magdei Corina
Percepţia reformei în ştiinţă: studiu sociologic 55-58

CZU: 316.334.2:001

Mîndru Valeriu
Protecţia datelor cu caracter personal. Reglementări la nivel internaţional ale domeniului 59-63

CZU: 342.738:004

Roşa Andrian
Impactul mediei sociale asupra politicului: o realitate certă 64-69

CZU: 316.774:004+32.019.52

Roşca Alexandru
Monumentul cărţii la Chişinău 70-70
Cucereanu Viorica
Hărţi istoricoetnografice, de zilele patrimoniului european 71-71

CZU: 069.02:39:912.43

Lozovanu Dorin
Conferinţa internaţională MSCMP 2010 72-72

CZU: 53(100)(063)

Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei Stiinţifice din Moldova 73-73

CZU: 001.891+327.58

Moldova Rămâne patria noastră 74-79

CZU: 327.58:001(047.53)

Cucereanu Viorica
Starea de calitate a învelişului de sol şi măsuri de remediere 80-87

CZU: 631.4(478)

Andrieş Serafim, Cerbari Valerian, Filipciuc Vladimir
Economia ramurii viti-vinicole a Republicii Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeană 88-91

CZU: 338.43:[634.8+663.2](478)

Bajura Tudor, Găină Boris
Evaluarea resurselor agroclimatice în contextul posibilităţilor de cultivare a noilor soiuri de viţă de vie 92-95

CZU: 551.58:634.8

Nedealcov Maria, Constantinov Tatiana
Problema reziduurilor de ftalaţi în produse vinicole 96-100

CZU: 54.064+663.258.39

Duca Gheorghe, Sturza Rodica
Adsorbanţi minerali naturali. prospecţiuni 101-104

CZU: 543-414:628.316.12

Rusu Vasile
Destinul intelectualilor basarabeni între refugiu şi exil 105-111

CZU: 821.135.1(478).09(091)

Plamadeala Ana-Maria
Patrimoniul Cultural imaterial şi modernitatea: muzica tradiţională în tranziţie 112-116

CZU: 78.072

Chiseliţă Vasile
Mănăstirea Voroneţ – important centru de cultură şi spiritualitate1 117-119

CZU: 271(478)(091)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Cercetări arheologice „Valea Morilor” 120-121

CZU: 902/904(478-21)

Bodean Sergiu
Cercetarea enciclopedică –atribut al cunoaşterii multidisciplinare 122-124

CZU: 001.891:030

Ţăruş Didina
Clopotele de plumb şi de aramă ale lui Victor Teleucă 125-129

CZU: 821.135.1(478).09

Corbu Haralambie
S-a stins din viaţă un geniu al metaforei 130-130

CZU: 821.135.1-1(478).09(092)

Dolgan Mihail
Cu drag şi regret despre academicianul Anatol Drumea 131-131

CZU: 55(478)(092)

Alcaz Vasile
Basarabeanca Elisabeth Ivanovsky – o mare doamnă a ilustraţiei de carte Belgiană 132-137

CZU: 73(478)(092)

Stăvilă Tudor
Bas-Basarabeanul Sigizmund Zalevschi şi opera română 138-139

CZU: 782.071(478)(092)

Dănilă Aurelian
Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic 140-144

CZU: 782.1.071.2(478)(092)

Chiseliţă Vasile
Itinerarul profesorului Pavel Cocârlă în arborele cunoştinţelor 145-146

CZU: 94(100)(038)

Xenofontov Ion
Demnitate şi competenţă membru corespondent al ASM Petru Patron la 75 de ani 147-148

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor, Toma Simion
Caracter de savant. Membru corespondent al A.Ş.M. Leonid Culiuc la 60 de ani 149-149

CZU: 53(478)(092)

Tighineanu Ion
Savant şi manager de prestigiu dr. Alexandru Chirilov, la 75 ani 150-152

CZU: 57(478)(092)

Furdui Teodor, Ciochină Valentina
Un destin îngemănat cu matematica şi iubirea de ţară dr. hab. Alexei Caşu la 70 de ani 153-154

CZU: 51(478)(092)

Rotaru Tatiana
Un cercetător şi economist de vocaţie dr. Alexandru Muravschi la 60 de ani 155-155

CZU: 33(478)(092)