IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071618406283761949204
Volume57696383820
Total2164168804432196

Vizualizări   1275Descărcări   31

Conţinutul numărului de revistă

Fără întreprinderi mari economia e un organism fără osatură 3-3
Stiinţa şi inovarea, pilonii dezvoltării durabile a economiei. 4-6

CZU: 001.891:338(478)

Duca Gheorghe
Dezvoltarea antreprenoriatului prin absorbţia inovaţiilor şi transferului tehnologic 7-9

CZU: 338.2(478)

Lazar Valeriu
Să muncim inteligent! 10-10
Sturza Ion
Strategia inovării 11-16

CZU: 001.895

Cernei Ghenadie
Finanţarea venture a activităţii inovaţionale: Reglementări juridice 17-20

CZU: 330.322.5+336.714

Ganea Victoria, Iliadi Gheorghe, Bucatinschi Anatolie
Rezoluţiunea contractelor comerciale internaţionale 21-25

CZU: 347.74

Gribincea Lilia
Orientări eticovalorice în ştiinţa contemporană 26-31

CZU: 14

Bobână Gheorghe
Cercetări socioumaniste: aspecte interdisciplinare 32-34

CZU: 001.891

Ciumac Svetlana
Cercetări electrofizicochimice la institutul de fizică aplicată al ASM 35-42

CZU: 001.891:[53+54]

Bologa Mircea
Proiectul european MOLD-ERA: un an de activitate 43-44

CZU: 621.3.049.77

Tighineanu Ion
Энергетические ресурсы человечества (II) 45-53

CZU: 620.97

КУДРЯШЕВА Александра, Дука Георгий, Маковейчук Г., Bilîc S., Porubin Diana
Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, hidraulică şi solară 54-59

CZU: 620.92(478)

Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Sobor Ion, Bostan Viorel, Sochirean Anatolie
Pretabilitatea climei şi agricultura 60-64

CZU: 551.583+631

Nedealcov Maria
Revitalizarea legumiculturii prin cercetare şi inovare 65-67

CZU: 635.1/.8+001.891:63

Botnari Vasile
Model de diminuare a consecinţelor stresului hipersalin la Dunaliella Salina 68-73

CZU: 579.22:582.26

Iaţco Iulia
Implementarea Sistemului Integrat de Management în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale 74-79

CZU: 005.6:004

Cojocaru Irina
Riscul seismic în teritoriul oraşului Chişinău 80-85

CZU: 550.34(478-25)

Alcaz Vasile, Isicico Evgheni, Ghinsari Victoria
Durerea–o problemă globală,multidisciplinară, actuală 86-94

CZU: 616-089.5

Groppa Stanislav
Cadrele pedagogice şi ştiinţifice în R.S.S. moldovenească în perioada stalinistă 95-100

CZU: 94(478)

Pasat Valeriu
Unele consideraţii privind istoria satului şi târgului Teleneşti 101-104

CZU: 908(478-22)

Furtună Alexandru
Figură de talie europeană a culturii Româneşti 415 ani de la naşterea lui Petru Movilă 105-107

CZU: 281.9(478)(091)(092)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Un mare tălmaci şi diplomat 375 ani de la naşterea lui Nicolae Milescu Spătarul 108-109

CZU: 008(478)(091)(092)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Cartea veche –reclamant al cercetării moderne 110-112

CZU: 027.021(478)

Hanganu Aurelia
Covorul moldovenesc, în dificultate 113-119

CZU: 745.522:39(478)

Postolachi Elena
Numele: marcă în configurarea şi„distanţarea” identităţii 120-123

CZU: 811.135.1'373.23

Răileanu Viorica
Limba Română în spaţiul audiovizual naţional 124-130

CZU: 811.135.1(478)

Druţă Inga
Eternele mituri ale lui Emil Loteanu 131-132

CZU: 791.44.071.1(478)(092)

Plamadeala Ana-Maria
Ultimul film al lui Anatol Codru: confesiuni 133-133

CZU: 791.44.071(478)(092)

Plamadeala Ana-Maria
De ce „Făptura mamei” e o „Capodoperă de valoare universală” 134-137

CZU: 821.135.1(478).09

Dolgan Mihail
Ficţiunile identitare ale undegroundului 138-143

CZU: 821.135.1(478).09

Ţurcanu Andrei
Icoana basarabeană în secolul al XIX-lea 144-151

CZU: 75.046.033(478)"18"+246.3

Stăvilă Tudor
Epoca premodernă a artei din Basarabia 152-152

CZU: 75.046.033(478)"18"

Braga Tudor
Prima carte din colecţia „Istoria ştiinţei” 153-154

CZU: 930.25(478)"18/19"

Xenofontov Ion
The problems of chernozemic soil of Moldova published in springer's edition 155-155

CZU: 631.4

Young Anthony
Colindatul în ceată bărbătească – candidat Unesco 156-160

CZU: 398.3

Băieşu Nicolae
Un valoros studiu de istorie verbală 161-162

CZU: 355.48"1979/1989"

Condraticova Liliana
Promotorul unei economii moderne. Membru corespondent al AŞM Dumitru MOLDOVAN la 65 de ani 163-164

CZU: 33(478)(092)