IBN
Închide

126Publicaţii

513Descărcări

51415Vizualizări

Alexandrov Eugeniu32Tudorache Gheorghe17Furdui Teodor15Botnari Vasile11Duca Gheorghe9Tighineanu Ion8Golubi Roman5Voloşciuc Leonid4Cimpoieş Gheorghe4Sturza Rodica4Chişlaru Leonid4Poulard Alain4Cuharschi Mihail3Chirilov Alexandru3Cebanu Vitalie3Scorbanova Elena3Chisili Mihail3Rusu Emilian2Canţer Valeriu2Chisili Serghei2Iorga Eugen2Taran Nicolae2Todiraş Vladimir2Rapcea Mihail2Nedealcov Maria2Obadă Leonora2Degteari Vladimir2Bodean Constantin2Degteari Natalia2Cambur(Nezalzov) Elena2Tofan Eugenia2Cobirman Galina2Prida Ion2Gurjui Eliza2Khodasevich Michail2Miroliubov Trifan1Dodon Adelina1Bologa Mircea1Paraschiv Angela1Andronic Larisa1Bajura Tudor1Lacusta Victor1Cojocaru Svetlana1Voineac Vasile1Batco Mihail1Chirsanova Aurica1Ciochină Valentina1Cotenco Eugenia1Mitina Irina1Stegărescu Vasile1Zgardan Dan1Dumitraş Petru1Arhip Olga1Boincean Boris1Dadu Constantin1Savin Gheorghe1Bileţchi Nicolae1Barbacar Nicolae1Dediu Ion1Belostecinic Grigore1Cimpoi Mihai1Corbu Haralambie1Groppa Stanislav1Bantoş Ana1Melnic Boris1Topală Ştefan1Teleuţă Alexandru1Romanciuc Gabriela1Bolocan Nistor1Cornea Vladimir1Ungureanu Semion1Botnarenco Andrei1Antoci Alexandru1Olaru Constantin1Rînda Parascovia1Tampei Olga1Leah Tamara1Gudumac Eva1Vieru Grigore1Stepaniuc Victor1Mistreţ Silvia1Roşca Alfreda1Rotari Alexandru1Xenofontov Ion1Căldare Viorel1Lazacovici Dmitrie1Craveţ Natalia1Arpentin Gheorghe1Batcu Ion1Culiuc Leonid1Glavan Pavel1Bejan Violeta1Palii Ina1Lobodiuc Maria1Starciuc Daniela1Nezalizova Irina1Bîrsa Elena1Terteac Dumitru1Mîdari Adrian1Matei Iraida1Armaşu Svetlana1Şlapac Mariana1Căldare Gheorghe1Caldare Iulia1Autor Nou1Dobrei Alin1Cotea Valeriu1Grădinaru Ciprian1Guzun Tudor1Grădinariu Gică1Vataman Iana1Boiştean Alina1Vlasov Vasilii1Chiaburu Elena1Dadu Vitalie1Sacalî Natalia1Tofan Svetlana1Zugravii Elena1Ialovaia Antonina1Krajevskaia Alla1Borta Ion 1Hodasevici Mihail1Siniţin Gheorge1Rogovaia Marina1Pascari Xenia1Moscvinteva E.1Belova O.1Osipova Larisa1Sartorri E.1Novosadiuc Iu.1Târa Vasile1
Găină Boris
Cuvinte-cheie (210): genotype (5), grapes (4), Grapevine (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 94. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Alternative method for tartaric stabilization of grape juice
Golubi Roman1, Găină Boris2
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
2 Academy of Sciences of Moldova
Scientific Collection «InterConf»Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference Scientific Horizon in the context of social crises
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compușii chimici volatili și noile genotipuri de viță-de-vie
Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exponent emblematic al științei și practicii medicale. Academicianul Eva GUDUMAC la 80 de ani
Tighineanu Ion1, Găină Boris1, Palii Ina2, Chişlaru Leonid2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medic ilustru – om al științei. Membrul corespondent Viorel PRISACARI la 75 de ani
Tighineanu Ion1, Găină Boris1, Gudumac Eva2, Paraschiv Angela3, Chişlaru Leonid1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O contribuție multilaterală la dezvoltarea științelor agricole. Membrul corespondent Mihail VRONSCHIH la 80 de ani
Tighineanu Ion1, Găină Boris1, Boincean Boris1, Romanciuc Gabriela2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viticultura biologică - o necesitate a dezvoltării durabile
Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Genetician de performanță. membrul corespondent Andrei Palii la 80 de ani
Găină Boris, Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological aspects of real-time PCR usage in acetobacter detection
Boiştean Alina1, Chirsanova Aurica1, Zgardan Dan1, Mitina Irina2, Găină Boris3
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Academy of Sciences of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O strălucită contribuție în oenologie. Dr. hab., prof. univ. Nicolae TARAN la 60 de ani
Găină Boris, Tudorache Gheorghe, Tofan Eugenia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review of the collective monograph "Principles of development of modern oenology and organization of the wine market" carried out by the collaborators of the Department of Oenology and Chemistry, Technical University of Moldova
Găină Boris
Academy of Sciences of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soiuri rizogene de viţă-de-vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
Alexandrov Eugeniu1, Botnari Vasile1, Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani
Furdui Teodor1, Tighineanu Ion2, Găină Boris2, Tudorache Gheorghe2, Ciochină Valentina1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vârsta vredniciei. Membrul corespondent Eremia ZOTA la 80 de ani
Tighineanu Ion, Găină Boris, Chişlaru Leonid
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vița-de-vie în toponimie
Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2, Botnari Vasile3
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение климатических факторов и продуктивность генотипов винограда
Aлександров Евгений1, Ботнарь Василий1, Гэинэ Борис2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Академия Наук Молдовы
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 12

Development of the concept a cross-border cluster for the processing of secondary raw materials of winemaking in Ukraine and Moldova
Găină Boris2, Osypova Larisa1
1 Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research of the National Academy of Sciences ,
2 Academy of Sciences of Moldova
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate
Cuharschi Mihail, Cebanu Vitalie, Taran Nicolae, Găină Boris, Degteari Vladimir
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).
Furdui Teodor1, Găină Boris2, Nedealcov Maria3, Chirilov Alexandru1, Stegărescu Vasile3
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani
Găină Boris1, Nedealcov Maria2, Tudorache Gheorghe1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul economic și social obţinut în urma utilizării produselor secundare vitivinicole  
Găină Boris1, Cobirman Galina2, Golubi Roman3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 126