IBN
Închide

66Publicaţii

547Descărcări

32092Vizualizări

Gîrlea Olesea
Cuvinte-cheie (237): archetype (5), initiation (4), myth (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 17
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Itinerar științific al cercetătorului Anatol Gavrilov
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Dezvoltarea competențelor specifice la disciplina limba germană în baza lecturii pentru acasă (tipuri de lectură)
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entwicklung spezifischer kompetenzen zum lesen (lesetypen)
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-75-3.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme și tipuri de agresivitate și distructivitate în baza teoriei lui Erich Fromm (cu o analiză critică literară pe romanul Annei Holt „Moartea demonului”)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leseunterricht – ein Mittel zur Anregung des Denkens und zur Entwicklung des Wortschatzes der Schuler im Fach Deutsch als Fremdsprache
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-34-3.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai CIMPOI. Ion Creangă. Mântuirea prin râs. Iași: Princeps Edit, 2011. 302 p.
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O investigație psihanalitică jungiană a operei lui Vladimir Beșleagă
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea prepozițiilor in / an / auf însoțite de cazul dativ (dificultăți și reușite). Scenariu de lecție pentru clasa a VII-a la disciplina limba germane
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele educaționale școlare: provocări, colaborări, rezultate
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 22 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlad Țepeș - personaj mitic literar controversat
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Câteva reflecții despre cartea Victoriei Fonari „Olimp & Hades”
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumul atipic al mâncării în basmele lui B. P.-Hasdeu
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crăciunul în familie. Abordări subiective
Colac Tudor , Filip Iulian , Corcinschi Nina , Potîng Tatiana , Mincu Eugenia , Gîrlea Olesea , Niţă-Cocieru Mariana , Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronotopuri malefice în opera lui Ion Creangă
Gîrlea Olesea , Gavrilov Anatolie
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarea Google Suite, posibilitățile tehnice și explorarea platformei la lecțiile de limbă germană
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea poeziei lui Eugen Coșeriu în limba germană
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

(Dis)plăcerile gastronomice în literatură (prezentarea culegerii de schiţe şi povestiri “Cămara diavolului” de Jim Crace)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femeia malefică în opera lui Ion Creangă
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi. Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă. Eseuri. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2020. 105 p.
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul nocturn al imaginarului gastronomic în literatură sau despre caracterul neordinar al mâncării
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 66