Provocarea Google Suite, posibilitățile tehnice și explorarea platformei la lecțiile de limbă germană
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
73 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-26 19:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.8811.112.2+004 (1)
Educație (8732)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
SM ISO690:2012
GÎRLEA, Olesea. Provocarea Google Suite, posibilitățile tehnice și explorarea platformei la lecțiile de limbă germană. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice. Vol. 3, 27-28 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 300-305. ISBN 978-9975-76-320-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2021
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 27-28 februarie 2021

Provocarea Google Suite, posibilitățile tehnice și explorarea platformei la lecțiile de limbă germană


CZU: 372.8811.112.2+004
Pag. 300-305

Gîrlea Olesea
 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 martie 2021