IBN
Închide

81Publicaţii

749Descărcări

51220Vizualizări

Mincu Eugenia
Cuvinte-cheie (224): medicine (20), terminology (17), medicină (15)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 49. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 10.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 16
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 18
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice

2024 - 6

  „Reanimarea” verbului românesc (limba română – controverse și corectitudine)
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Limba Română
Nr. 5-6(295-296) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Binele și frumosul cuvântului românesc (limba română – controverse și corectitudine)
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Limba Română
Nr. 3-4(283-294) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Despre un a fi al cuvântului românesc (limba română – controverse şi corectitudine)
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Limba Română
Nr. 1-2(291-282) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Frazeologismele – naționalul și universalul valorilor umane
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Intertext
Nr. 1(63) / 2024 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Greek and Latin Terminological Units and their Semantic Variability in Different Fields
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Moldova State University
Intertext
Nr. 1(63) / 2024 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metafora terminologică: ontologie, gnoseologie, deontologie
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1(15) / 2024 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

  „Creativitatea” terminologică: termenii academici
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aforismele și expresiile latine: dimensiunea gastronomică
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amorul mitic și metaforele „tocite”
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Limbaje specializate. didactica aforistică
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Limbile moderne: surse de neologizare a limbii române
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Neologizarea limbii române. Metafora terminologică
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Terminologie medicală și didactica deontologică
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

  Aforismele și expresiile latine: clasificări și interpretări
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Limbajul medical: didactica deontologică
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective de abordare a aforismelor și a expresiilor latine
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Terminologul Dimitrie Cantemir despre medicină și despre om (tridimensionalitatea corp, suflet, spirit)
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

  Corpusul aforistic latin: sumă a valorilor existențiale universale și didactică
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotaru Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Crăciunul în familie. Abordări subiective
Colac Tudor , Filip Iulian , Corcinschi Nina , Potîng Tatiana , Mincu Eugenia , Gîrlea Olesea , Niţă-Cocieru Mariana , Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dicționarele tematice: cuvinte și valori
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eugeniu Coșeriu despre „cunoașterea lucrurilor” și didactica limbii române
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  From the history of stabilisation of medical terminology in romanian language
Mincu Eugenia
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lecția de limbă nematernă. comunicarea în limba română fără bariere și atitudini preconcepute
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lexemele savante < lat. venter, tris, m „ventru” = <lat. pantex, panticis, m „pântece” = < lat. abdomen, inis, n „abdomen”: terminologie și existențialism fizic
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere mitologice ale dubletelor greco-latine și terminologia
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

  Afixoidarea: fenomen lingvistic în germen (literele grecești în formarea cuvintelor afixoidate)
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Denominații metaforice ale părților corpului uman
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Didactica aforismelor savante
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nicolae Raevschi – un destin de savant basarabean
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere etimologice ale termenilor medicali
Mincu Eugenia
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sinonimia în terminologia medicală
Costin Viorica1 , Mincu Eugenia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Terminological element: compozant unit of medical terminology
Mincu Eugenia
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 7-a, Lang. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 11 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unităţile terminologice şi corpusul medical
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

  Continuitatea limbilor savante în terminologia medicală românească
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fenomene semantice în terminologia medicală: paronimia
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Latin phrases: a medical deontological corpus
Mincu Eugenia
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identity and dialogue in the era of globalization
2019. Târgu-Mureș, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Latin phrases: a medical deontological corpus
Mincu Eugenia
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere conceptuale în partajarea unităţilor terminologice
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul elementelor savante greco-latine în sistemul morfe-matic al limbii
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unităţile terminologice în tridimensionalitatea limbii
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Sistemul terminologic medical: modelare şi remodelare
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Termenul medical – „semn viu” al sistemului terminologic medical
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The adjective in the medical terminology
Mincu Eugenia
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 5-a, Lang. 2018. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-8-9.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Antonimia în terminologia medicală
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Static and dynamic in medical terminology
Mincu Eugenia
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 4-a, Lang. 2017. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-01-3.
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Dublete greco-latine în terminologia medicală românească
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-147. Vizualizări-2516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elemente de terminologie medicală în Letopiseţul Ţării Moldovei (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce)
Mincu Eugenia12
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Terminologia medicală românească – expresie a spiritului creativ universal
Mincu Eugenia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Terminology: retrospection and perspective
Mincu Eugenia , Bahnaru Vasile
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 108