IBN
Închide

54Publicaţii

350Descărcări

22139Vizualizări

Mincu Eugenia
Cuvinte-cheie (109): terminology (13), medicine (13), terminologie (11)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Crăciunul în familie. Abordări subiective
Colac Tudor, Filip Iulian, Corcinschi Nina, Potîng Tatiana, Mincu Eugenia, Gîrlea Olesea, Niţă-Cocieru Mariana, Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere mitologice ale dubletelor greco-latine și terminologia
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Afixoidarea: fenomen lingvistic în germen (literele grecești în formarea cuvintelor afixoidate)
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denominații metaforice ale părților corpului uman
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica aforismelor savante
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Raevschi – un destin de savant basarabean
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere etimologice ale termenilor medicali
Mincu Eugenia
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinonimia în terminologia medicală
Costin Viorica1, Mincu Eugenia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unităţile terminologice şi corpusul medical
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Continuitatea limbilor savante în terminologia medicală românească
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomene semantice în terminologia medicală: paronimia
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latin phrases: a medical deontological corpus
Mincu Eugenia
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Identity and dialogue in the era of globalization
2019. Târgu-Mureș, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latin phrases: a medical deontological corpus
Mincu Eugenia
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale în partajarea unităţilor terminologice
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unităţile terminologice în tridimensionalitatea limbii
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Sistemul terminologic medical: modelare şi remodelare
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul medical – „semn viu” al sistemului terminologic medical
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The adjective in the medical terminology
Mincu Eugenia
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 5-a, Lang. 2018. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-8-9.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Antonimia în terminologia medicală
Mincu Eugenia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54