IBN
Close
Gîrlea Olesea
Cuvinte-cheie (150): archetype (5), inconștient (3), demonization (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Crăciunul în familie. Abordări subiective
Colac Tudor, Filip Iulian, Corcinschi Nina, Potîng Tatiana, Mincu Eugenia, Gîrlea Olesea, Niţă-Cocieru Mariana, Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarea Google Suite, posibilitățile tehnice și explorarea platformei la lecțiile de limbă germană
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

(Dis)plăcerile gastronomice în literatură (prezentarea culegerii de schiţe şi povestiri “Cămara diavolului” de Jim Crace)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femeia malefică în opera lui Ion Creangă
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi. Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă. Eseuri. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2020. 105 p.
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul nocturn al imaginarului gastronomic în literatură sau despre caracterul neordinar al mâncării
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări ale umbrei în literatură
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlad Țepeș în ipostaza de principe drept și înțelept și negarea ideii de arhetip al cruzimii (reflecții despre romanul „Atacul de noapte” de Ion Muscalu)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Cosmosul eminescian. Congresul Mondial al Eminescologilor la cea de a VIII-a ediție
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea fracturată sau despre dublul demonic în romanul „Elixirul diavolului” de E. T. A. Hoffmann
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influențe ale operei lui Gaston Bachelard în tezele de doctorat din Republica Moldova și România la specialitățile literatura română și teoria literaturii
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări ale umbrei în romanul „Drăceasca schimbare de piele” de Ludovic Dauș
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rostul lui Dumnezeu și implicația diavolului în aforismele lui Grigore Vieru
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte teoretice cu privire la conceptele de „vis ˮ şi „reverie ˮ în studiile lui S. Freud şi G. Bachelard
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Înfiriparea și apusul unei prietenii (sau despre corespondența dintre S. Freud și C. G. Jung)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diabolizarea personalităţii (o perspectivă psihanalitică a romanului „Un diavol în Paradis“ de Henry Miller)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evenimente şi personalităţi omagiate în cadrul Institutului de Filologie al AŞM
Gîrlea Olesea, Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Fantasmele literaturii basarabene între valori şi nonvalori sau despre literatura basarabeană în viziunea criticilor A. Ţurcanu şi N. Corcinschi
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dialogul – artă vs erudiţie (despre interviurile la Contrafort realizate de Vasile Gârneţ)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Arhetipologia diavolului și reveria apei moarte. Refelcții psihanalitice despre romanul „Isabel și apele diavolului” de Mircea Eliade
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
La Francopolyphonie
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51