IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european " Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru), 3
Chișinău, Moldova, 10-12 noiembrie 2009
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Filologie al AŞM
Responsabili de ediție: Răileanu V., Corcinschi N.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul de Filologie
Anul publicării: 2010
Numărul de pagini: 294
ISBN: 978-9975-4132-8-2
CZU: 801.7/.8(082)=135.1=161.1
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (569)Pedagogie (10)Studiul artelor, culturologie (30)Istorie (4)Sociologie (4)Altele (9)Filosofie (1)Psihologie (4)Ştiinţe fizico-matematice (1)Economie (1)