IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european " Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan), 4
Chișinău, Moldova, 10-12 noiembrie 2010
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4
Responsabili de ediție: Răileanu V., Corcinschi N.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul de Filologie
Anul publicării: 2012
Numărul de pagini: 444
ISBN: 978-9975-4354-1-3.
CZU: 80/81(082)=135.1=133.1 F55
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (587)Drept (1)Studiul artelor, culturologie (36)Altele (10)Pedagogie (10)Istorie (4)Sociologie (4)Filosofie (1)Psihologie (4)Ştiinţe fizico-matematice (1)Economie (1)