IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european " Reprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual, 5
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2011
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Reprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Filologie al AŞM
Responsabili de ediție: Răileanu V., Plămădeală I.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul de Filologie
Anul publicării: 2012
Numărul de pagini: 294
ISBN: 978-9975-4354-1-3.
CZU: 80/81(082)=135.1=133.1 F55
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (569)Pedagogie (10)Studiul artelor, culturologie (30)Istorie (4)Sociologie (4)Altele (9)Filosofie (1)Psihologie (4)Ştiinţe fizico-matematice (1)Economie (1)