IBN
Închide
Răileanu Viorica Vladimir
Cuvinte-cheie (38): nume de familie (3), geographical name (1), family name (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Nume proprii cu pace
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanColocviul științific naţional
Ediția a 4-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Antroponime cu accente „deplasate”
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanMoştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia a 12-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de familie derivate de la matronimice
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de familie rostuite frumos de Maria Cosniceanu
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Deantroponime substantivale
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN(ediţia a 3‒a)
Ediţia a 3‒a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Ghid de exprimare corectă
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protectorul toponimiei naționale doctorul habilitat în filologie Anatol Eremia la 85 de ani
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

În lumea numelor Dr. Maria COSNICEANU la 80 de ani
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul „numelui dublu” în limba română
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Sensul numelui propriu în raport cu cel al numelui comun corespunzător
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Inga Druţă. Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii. Chişinău, Centrul Editorial- Tipografic al USM, 2013, 336 p.
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul antioxidanţilor şi substanţelor fotoprotectoare în cremele cosmetice în bază de compuşi nanostructuraţi
Răileanu Viorica, Duca Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Formarea antroponimelor: sufixul grecesc -ache (-achi)
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formula numelui în limba română
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Nomenclatura meşteşugărească: relevanţa ei în onomastică
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele: marcă în configurarea şi„distanţarea” identităţii
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Fauna şi flora în hidronimia zonei Prut
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Cosniceanu. Nume de familie (din perspectivă istorică)
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-75. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recunoştinţă prin generaţii
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Blitzuri omagiale
Răileanu Viorica, Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(246) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20