IBN
Închide
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene

Manifestări organizate - 1


Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 39.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 23
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 23
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2023 - 9

Achiziții lexicale „ultrarecente” pentru vocabularul limbii române
Vulpe Ana , Onofraş Maria
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aliona Luca. Procese semantice active în terminologia sportivă. Chișinău: Valinex, 2022, 240 p.
Vulpe Ana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptele de bază ale motivologiei (Fascicula I)
Savin-Zgardan Angela
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcționalitatea verbelor de origine engleză relativ recente în limba română
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora în limbajul de marketing
Druţă Inga , Vieru Lidia , Vlas Mariana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa frazei
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranzitivitatea și polisemia verbului în limba română
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un instrument(ar) care poate facilita decodarea și exegeza textelor. Ion MANOLI. Dictionnaire des termes littéraires: Etymologie. Définition. Exemplification. Théorie. Introduction et Postface de Dorel Fînaru. Chișinău:
Vulpe Ana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile BAHNARU. Pagini de lingvistică basarabeană. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”,
Botnari Liliana , Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 30

Achiziții lexicale „ultrarecente” pentru vocabularul limbii române
Vulpe Ana , Onofraş Maria
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aforismele și expresiile latine: clasificări și interpretări
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul matern în poezia lui Grigore Vieru
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale literarizării textelor dialectale moldoveneşti
Pavel Vasile , Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția cercetătorilor de la Sectorul de lexicologie și lexicografie în dezvoltarea științei în domeniu
Onofraş Maria , Vulpe Ana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivarea sufixală în manuscrisul romanului popular „Sandipa”
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica cercetărilor antroponimice instituționale
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distincția tranzitiv vs intranzitiv în structurile actanțiale ale verbelor monosemantice
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea sensului termenilor de origine engleză în diferite domenii
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistica în Republica Moldova. Indice bibliografic (2012 – 2016)
Onofraş Maria
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logică științifică și competența școlară
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 70