IBN
Închide
Răileanu Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 16.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2023 - 2

Antroponime „colorate”: negrul din numele de familie
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antroponime colorate: nume de familie în „alb”
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Dinamica cercetărilor antroponimice instituționale
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porecle atribuite unor comunități etnice repercutate în nume de familie
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Formule denominative create de la prenume masculine
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de familie de origine toponimică
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia numelor de familie derivate cu sufixul -escu
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cestiuni de terminologie onomastică în lingvistica românească
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivate verbale de la antroponime
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume proprii cu pace
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Antroponime cu accente „deplasate”
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de familie derivate de la matronimice
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de familie rostuite frumos de Maria Cosniceanu
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onomatisme vasiliene în vocabularul consolidat al limbii
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sovereigns ”depending” on nick-names
Răileanu Viorica
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identity and dialogue in the era of globalization
2019. Târgu-Mureș, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sovereigns ‖depending‖ on nick-names
Răileanu Viorica
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Antroponimy between literary norm and everyday utterance
Răileanu Viorica
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
The challenges of communication Contexts and Strategies in the World of Globalism
2018. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compound surnames emerged from syntagms
Răileanu Viorica
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Fonetica si Dialectologie
Nr. 37 / 2018 / ISSN 0071-6855
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
După o sută de ani de la Marea Unire. Spune-mi numele tău, ca să știu (cu) cine ești!
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Compound patronyms: structural patterns
Răileanu Viorica
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 5-a, Lang.. 2017. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-12-9 .
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deantroponime substantivale
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le «crepuscule» des noms de bapteme. connotations insolites
Răileanu Viorica
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Ghid de exprimare corectă
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protectorul toponimiei naționale doctorul habilitat în filologie Anatol Eremia la 85 de ani
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recherches onomastiques de la République de Moldavie: histoire, évolution, performances
Răileanu Viorica
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Generic anthroponimes or the denomination of the ”Whoever Individual”
Răileanu Viorica
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue
Ediția a 2-a. 2015. Tîrgu Mureş, România. ISBN 987-606-93692-5-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hypocoristiques créés par troncation
Răileanu Viorica
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 22 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În lumea numelor Dr. Maria COSNICEANU la 80 de ani
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul „numelui dublu” în limba română
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Éléments de compositions turcs et grecs dans les anthroponymes
Răileanu Viorica
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensul numelui propriu în raport cu cel al numelui comun corespunzător
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Inga Druţă. Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii. Chişinău, Centrul Editorial- Tipografic al USM, 2013, 336 p.
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-42. Vizualizări-1147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suffixes grecs dans la structure des noms de famille dans la République de Moldavie
Răileanu Viorica
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 8

Formarea antroponimelor: sufixul grecesc -ache (-achi)
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-1255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formula numelui în limba română
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria numelor (im)proprii din Basarabia
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Communication, context, interdisciplinarity Proceedings of the International Conference Communication, context, interdisciplinarity
Ediția 1. 2012. Tîrgu Mureş, România. ISSN 2069-3389.
Disponibil online 22 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele individual – marcă a contextului social
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele suveranilor: de la realitate la poreclă
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele: icoana identităţii noastre
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefata
Răileanu Viorica , Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefața
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Les localités de transnistrie d’origine anthroponymique – expression de l’unité spirituelle roumaine
Răileanu Viorica
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii antroponimice privind unele funcţii dregătoreşti
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Numele şi numirea Actele conferinţei internaţionale de onomastică
Ediţia I. 2011. Baia Mare; Romania. ISBN 978-606-543-176-8.
Disponibil online 22 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nomenclatura meşteşugărească: relevanţa ei în onomastică
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele: marcă în configurarea şi„distanţarea” identităţii
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Denumiri de ape provenite de la oiconime
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna şi flora în hidronimia zonei Prut
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Cosniceanu. Nume de familie (din perspectivă istorică)
Răileanu Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-125. Vizualizări-1407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 52