IBN
Închide
Potîng Tatiana
Cuvinte-cheie (89): taboo (3), tabu (3), fasting (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Mutații și transfigurări ceremoniale în vreme de criză
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2023 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Crăciunul în familie. Abordări subiective
Colac Tudor , Filip Iulian , Corcinschi Nina , Potîng Tatiana , Mincu Eugenia , Gîrlea Olesea , Niţă-Cocieru Mariana , Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mâncarea între vital și cultural
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Rolul antropologilor britanici în studiul tabuului
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Worlds in transition: infant feeling and representation
Potîng Tatiana
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 21 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Credinţe şi superstiţii negative asociate stării „de dar”
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva narativă intradiegetică în romanul Adela de Garabet Ibrăileanu
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-2482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restricțiile timpului sacru reflectate în culegerea Elenei Niculiță-Voronca, datinele și credințele poporului roman
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rituri și credințe negative în accepția etnologilor francezi (Emile Durkheim, Arnold van Gennep)
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Prohibiţii asociate ritualului funerar
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Valența interdicțiilor in sistemul de credințe populare romanești de la inceputul secolului al XX-lea
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9, R. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Bursele regale pentru studenții UnAȘM
Potîng Tatiana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența UnAȘM: formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de învățământ superior (lmd)
Potîng Tatiana , Port Angela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rectorul academician versus academicianul rector. Acad. Maria Duca la 60 de ani
Potîng Tatiana , Port Angela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Obiceiul ca act de comunicare interculturală
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 3-4 / 2009 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Cunoaşterea sinelui prin extrospecţia alterităţii în Maitreyi
Potîng Tatiana
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza din Basarabia si modelul critic francez
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
La Francopolyphonie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Modernitatea discursului în romanul lui Mateiu Caragiale
Potîng Tatiana
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Metamorfozele romanului românesc modern
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tipologie narativă
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Инновации и прагматика филологических исследований
2006. Бэлць. ISBN 978-9975-50-009-8.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul românesc interbelic: modernizarea strategiilor narative
Potîng Tatiana
Metaliteratură
Nr. 1(13) / 2006 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Polifonia eului în proza Hortensiei Papadat-Bengescu
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Real şi imaginar în proza lui M. Blecher
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Perspectiva narativă în romanul interbelic
Potîng Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia jocurilor în Jocurile Daniei de Anton Holban
Potîng Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25