IBN
Închide
Cogut Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

O operă exponențială a modernismului literar ajunsă la centenar
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Evenimente omagiale In memoriam Ion Creangă
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nichita Smochină – un destin Transnistrean de excepție
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O cutezătoare și fascinantă rescriere a unui canonic basm românesc
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O monografie promițătoare a unei tinere cercetătoare
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Conferința Bogdan Petriceicu-Hasdeu – enciclopedist de talie europeană
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința ştiinţifică omagială Sabina Ispas – 80 de ani de la naştere
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora filologică: paradigme de cercetare naționale în circuitul culturii universale
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare
Gherman Oxana , Caraman Vlad , Niţă-Cocieru Mariana , Verejanu Dan , Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava , Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leon Donici-Dobronravov – scriitor rus-român
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala de la Târgoviște și metaromanul (în baza operei „Ficțiune și infanterie” de Costache Olăreanu)
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Corin Braga – promotor marcant al arhetipologiei în spațiul românesc
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiment profetic și experiment integrat în exegeza prozei postmoderne românești
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identități minoritare în literatura română
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea străinului în proza memorialistică druțiană din volumul “Căsuța de la răscruce”
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

„Luceafărul” – capodopera unui poet tragic
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul mamei în două din poveștile lui Hans Christian Andersen
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema identității în remarcabilul roman postmodernist „Contraviața” de Philip Roth
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subversivitate şi carnavalesc în romanul povestea cu cocoşul roşu de Vasile Vasilache
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Romanul „Zmeura de câmpie” de Mircea Nedelciu – operă reprezentativă pentru valorificarea tehnicilor postmoderniste
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Autorul model şi cititorul model în concepţia lui Umberto Eco
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-111. Vizualizări-2579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evenimente şi personalităţi omagiate în cadrul Institutului de Filologie al AŞM
Gîrlea Olesea , Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimente narative în romanul Femeia în roşu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimente narative în romanul Femeia în roșu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea MIhăieș
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O poetică a bricolajului, elogiul jocului metaliterar și al parodiei în Dicționar onomastic de Mircea Horia Simionescu
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Conceptia lui Mihail Bahtin despre genul romanesc şi literatura subversiva în viziunea telqueliştilor
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elogiul nebuniei sau cuvântare spre lauda prostiei – lucrare exponenţială a tradiţiei carnavalescului în literature
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Cuvântul „străin” între redare şi reprezentare artistică în roman
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu de Eugen Ionescu între fronda şi nihilism
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale valorificării carnavalescului în romanul lui Thomas Mann Doctor Faustus
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un omagiu exegetic romancierului și publicistului Constantin Stere
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Carnavalesc şi dodecafonism în romanul lui Thomas Mann Doctor Faustus
Cogut Sergiu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurgenţele mitului în literatură
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţia carnavalescului literar în exegeza bahtiniană a capodoperei lui Rabelais
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Genurile literare în optica dihotomiei lui M. Bahtin
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe ale dialogului În filozofia secolului al XX-lea
Cogut Sergiu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Carnavalescul operei rabelaisiene in viziunea lui M. Bahtin
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polifonia romanului în exegeza bahtiniană
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Menippeea – O sursă a romanului polifonic
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea lui M. Bahtin asupra menippeii
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Dialogul socratic al lui Platon şi polifonia bahtiniană
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(246) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elogiul Bahtinian al Menippeei
Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dialogul la Bahtin vs. dialectica la Hegel
Cogut Sergiu
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Un estetician pentru secole -Tudor Vianu
Cogut Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 May, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 44 of 44