IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 15:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6482194913347324
Volume3825069874
Total6862445604221

Vizualizări   789Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

Corelația „model - artist - spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII 3-9

CZU: 75.041.5(4)"XVI-XVII"

Mocan-Vozian Ludmila
Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică 9-16

CZU: 373.3.033

Saranciuc-Gordea Liliana
Experimente narative în romanul Femeia în roșu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea MIhăieș 17-22

CZU: 821.135.1.09

Cogut Sergiu
Opera de artă –element intermediar în dialogul artist - receptor 22-28

CZU: 37.036:7.03

Mocan-Vozian Ludmila
Использование фреймового подхода в обучении и преподавании русского языка как иностранного 28-35

CZU: 37.026:811.161.1'243

Боброва Юлиана
Wortarten aus der sicht der konstruktionsgrammatik 35-40

CZU: 81'36

Guzun Tatiana
Imaginea spiritului răuvoitor în povestea Dănilă Prepeleac de Ion Creangă 40-46

CZU: 821.135.1.09

Ivanov Constantin
Incluziunea studenților cu dizabilități în instituțiile de învăţământ superior din Republica Moldova 46-52

CZU: 378.1-057.87-056.2(478)

Maximciuc Victoria, Pârvan Mariana
Lecția - excursie ca formă de valorificare a meșteșugurilor și tradițiilor populare în cadrul disciplinei educație tehnologică în clasele primare 52-57

CZU: 373.3.035.3

Manoil Olesea
Aspectul psihopedagogic al metodologiei predării coregrafiei în școală 57-62

CZU: 37.015.3:792.8

Bencheci Ion
In memoriam Boris Vizer 62-64

CZU: 94(478)(092)

Ursu Valentina
Recenzie la lucrarea Cercetarea și valorificarea patrimoniului în învățământul preuniversitar. Culegere de studii. Editor Valentina Ursu 65-69

CZU: 373:008+008:37

Dolghi Adrian
Recenzie la lucrarea Peisajele etnografice din România de Lucian David 69-71

CZU: 39:91(498)

Onica Dorina