IBN
Închide
Onica Dorina
Cuvinte-cheie (63): peisaj rural (3), peisaj cultural (3), sat (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Un demers științific probatoriu
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Considerații generale privind joncțiunea grupuri etnoculturale – identitate – peisaje
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joncţiunea spaţiu – peisaje – grupuri etnoculturale. Amprente identitare
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic prin prisma celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul etnografic din perspectiva dimensiunilor sustenabilității
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici pomicole tradiționale în gospodăria țărănească din Basarabia
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varvara Buzilă. Arta tradițională din Republica Moldova
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Cornelia Belcin Pleșca, Laura Toader, Cătălin Alexa. Familia țărănească în România. Un secol de fotografie (Dorina ONICA)
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția Gura Satului, de ieri și azi. Autoritate educativă
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul: simbol și symbolism
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea Peisajele etnografice din România de Lucian David
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of the UNESCO designations to the sustainable development of the local community
Onica Dorina
National Museum of Ethnography and Natural History
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Lucian David. Peisajele etnografice din România
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 25(38) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul rural – interpretări şi reprezentări spirituale
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 20 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi forme de promovare a patrimoniului cultural în şcoală
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia peisajelor culturale rurale
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea componentelor patrimoniului spiritual în educația tinerei generații
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Rolul comunităţii academice, instituțional-politice şi populaţiei locale în vederea recunoaşterii, protejării şi dezvoltării peisajului cultural rural
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 29 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25