IBN
Închide

41Publicaţii

539Descărcări

26003Vizualizări

Onica Dorina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2022 - 1

Utilizarea metodelor de antropologie vizuală în cercetarea sărbătorilor calendaristice. Fotografii de familie la Paști în RSSM
Onica Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Folclorul obiceiurilor calendaristice (primăvară, vară, toamnă) documentat în colecțiile de materiale etnografice și folclorice digitizate
Onica Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Brhlovce – habitatul cioplit în piatră: moștenire, identitate și experiență colectivă. Analogii meșteșugărești dintre tradiția prelucrării pietrei în Slovacia și Republica Moldova
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoștințe și tehnici tradiționale de construcție a locuinței în satele din lunca Prutului de Jos
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 27 / 2020 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive de educație muzeală prin și pentru patrimoniu cultural
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The inochentism: Faith, ritual practices, and sacred spaces. new data and approaches
Onica Dorina
National Museum of Ethnography and Natural History
Hiperboreea
Nr. 2(7) / 2020 / ISSN 2284-5666
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Arhitectura tradițională – memorie identitară (Dorina Onica)
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethnographic landscapes as a resource for sustainable development. Case study: Republic of Moldova
Onica Dorina12
1 National Museum of Ethnography and Natural History ,
2 Institute of Bioarchaeological and Ethnocultural Research
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forța creativă a povestitului
Prohin Andrei , Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frontoanele caselor din valea Prutului de Jos
Onica Dorina12
1 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O călătorie etnografică în Ținutul Pădurenilor și Țara Hațegului
Prohin Andrei , Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un demers științific probatoriu
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Considerații generale privind joncțiunea grupuri etnoculturale – identitate – peisaje
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joncţiunea spaţiu – peisaje – grupuri etnoculturale. Amprente identitare
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic prin prisma celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-69. Vizualizări-1271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul etnografic din perspectiva dimensiunilor sustenabilității
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici pomicole tradiționale în gospodăria țărănească din Basarabia
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnele de proprietate ale crescătorilor de animale și păstorilor în satele din valea Prutului de Jos
Onica Dorina12
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2018. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-87-410-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varvara Buzilă. Arta tradițională din Republica Moldova
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Cornelia Belcin Pleșca, Laura Toader, Cătălin Alexa. Familia țărănească în România. Un secol de fotografie (Dorina ONICA)
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția Gura Satului, de ieri și azi. Autoritate educativă
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-56. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul: simbol și symbolism
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea Peisajele etnografice din România de Lucian David
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cognitive function of the ethnographic landscapes
Onica Dorina
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 12 / 2017 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of the UNESCO designations to the sustainable development of the local community
Onica Dorina
National Museum of Ethnography and Natural History
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Lucian David. Peisajele etnografice din România
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 25(38) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul rural – interpretări şi reprezentări spirituale
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 20 / 2016 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi forme de promovare a patrimoniului cultural în şcoală
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia peisajelor culturale rurale
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea componentelor patrimoniului spiritual în educația tinerei generații
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Peisajul cultural – model de reprezentare și promovare a identității culturale
Onica Dorina123
1 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
3 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Identităţile Chişinăului
Ediţia 2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-61-871-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comunităţii academice, instituțional-politice şi populaţiei locale în vederea recunoaşterii, protejării şi dezvoltării peisajului cultural rural
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 29 February, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utopia şi Distopia Rurală interdependenţă în Peisajul Cultural Rural
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Direcţii de cercetare a peisajului cultural rural din Republica Moldova
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3, T. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa conceptului identităţii teritoriale în studiul peisajului cultural rural
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural rural din Republica Moldova: concepte, probleme şi argumente pentru cercetare
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 21 November, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-1689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Peisajul cultural ca patrimoniu. Studiu de caz Republica Moldova
Onica Dorina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciMaterialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
Serie npuă 2 (7). 2013. Chişinău. ISSN 1857-4947.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satul Măgdăcești – aspecte istorice și toponimice ale relaţiei moșie-vatră
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 19(32) / 2013 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 21 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Seminarul internaţional hidirellez /Saint George. Despre colaborări internaţionale în domeniul promovării patrimoniului cultural imaterial
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 17(30) / 2012 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41