IBN
Închide
Maximciuc Victoria Gheorghe
Cuvinte-cheie (24): артикуляционный аппарат. (1), моторное развитие (1), речевые нарушения (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Problema socializării persoanelor cu tulburarea de spectru autist
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Instruirea părinţilor în pregătirea temelor pentru acasă a copiilor cu tulburarea de spectru autist
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema funcționării sistemului senzorial la copiii cu tulburarea de spectru autist
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность комплексных психопедагогических вмешательств при различных форм анартрии. (сравнительное экспериментальное исследование)
Максимчук Виктория1, Гладченко Мария2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Детский Реабелитационный Центр «Чадыр - Лунга»
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Incluziunea studenților cu dizabilități în instituțiile de învăţământ superior din Republica Moldova
Maximciuc Victoria, Pârvan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema dizabilității mintale în tulburări de spectru autist
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea dezvoltării limbajului la copiii cu tulburarea de spectru autist
Maximciuc Victoria1, Cenuşa Ina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi“, Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formarea competențelor profesionale la studenți în desfașurarea activitaților cu copiii cu dizabilitați multiple
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Evaluarea psihopedagogica a copiilor cu tulburari de spectru autist
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme psihopedagogice de pregătire a copiilor cu tulburări de spectru autist pentru instituţiile preşcolare incluzive
Maximciuc Victoria
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социально-психологическое сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями в условиях высшего учебного заведения
Максимчук Виктория, Пырван Мариана
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Tendinţe noi în dezvoltarea psihologiei speciale
Chiperi Nadejda, Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Asistenţa psihopedagogică a familiei care educă un copil cu dizabilităţi
Andronachi Nicolae, Bodorin Cornelia, Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte în interacţiunea părinţi - copil – specialist
Racu Aurelia, Bodorin Cornelia, Maximciuc Victoria, Plămădeală Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Formarea reglării emoţional-volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică
Bucun Nicolae1, Maximciuc Victoria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia dezvoltării reglării emoţional-volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(14) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunile psihologiei speciale privind particularităţile şi posibilităţile generale de dezvoltare a autoreglării în structura învăţării la copiii cu RDP
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(14) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Cercetarea corelaţiei dintre emoţii şi voinţă la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP)
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 16 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţii dezvoltativ - corecţionale în condiţii experimentale asupra reglării emoţional-volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP)
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 17 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse dezvoltativ-corecţionale ale sferei emoţional-volitive la copiii cu abateri în dezvoltare
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 16 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20