IBN
Închide

57Publicaţii

303Descărcări

9007Vizualizări

Racu Aurelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 54.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Развитие конвергентного и дивергентного мышления у детей с нарушением внимания средствами музыкальной терапии
Желяскова Светлана , Раку Аурелия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aspecte pedagogice de organizare a asistenţei complexe a studenţilor cu dizabilităţi în instituţia universitară
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţii privind strategiile cercetării în contextul incluziunii socioeducaţionale
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работа с семьей в процессе психолого- педагогической коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей
Желяскова Светлана , Раку Аурелия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие толерантности у учащихся в школе – психо-социальная база инклюзивного образования
Раку Аурелия , Нестерюк Анастасия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Dezvoltarea incluziunii în învăţământul universitar prin asistenţa psihopedagogică acordată studenţilor cu dizabilităţi
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-412-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea instituției de învățământ superior cu partenerii sociali – factor semnificativ în pregătirea profesională și angajarea în muncă a studenților cu dizabilități
Mîsliţchi Valentina1 , Racu Aurelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale incluziunii socioeducaţionale a persoanelor cu dizabilităţi
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретические проблемы синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей
Желяскова Светлана , Раку Аурелия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 40

1.1. Repere normative şi legislative ale educaţiei persoanelor cu dizabilităţi în universităţile din Republica Moldova
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Egalizarea şanselor la studii profesionale — un prim pas spre integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Riscuri şi bariere în procesul incluziunii educaţionale a persoanelor cu dizabilităţi
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Noţiuni fundamentale aplicate în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilităţi în învăţământul superior
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Specificul organizării procesului educaţional pentru studenţii cu dizabilităţi auditive
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. Specificul organizării procesului educaţional pentru studenţii cu dizabilităţi de vedere
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3. Specificul organizării procesului educaţional pentru studenţii cu dizabilităţi neuromotorii
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4. Specificul organizării procesului educaţional pentru studenţii cu deficienţe survenite în urma patologiilor somatice
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1. Formarea atitudinii tolerante în mediul universitar
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2. Orientarea profesională a elevilor cu dizabilităţi în vederea integrării armonioase în mediul educaţional universitar
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3. Implicarea studenţilor cu dizabilităţi în activităţile extracurriculare din mediul universitar şi cel social
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57