IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :" 50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială, 1
Chisinau, Moldova, 2 decembrie 2022
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european : 50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
Cautare
Responsabili de ediție: Vasian T.
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP UPSC
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 359
ISBN: 978-9975-46-732-2.
CZU: 376(082) E 95
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  56CZU
Disponibil în IBN: 19 aprilie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (49)Medicină (2)Psihologie (29)Sociologie (8)