IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane",
Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015
Cuvinte-cheie (375): elevi (3), ataşament (3), culture (3)
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 6-a/Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Rusnac S.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-933-80-3
CZU: 082:378(478-25)=135.1=111=161.1P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 iunie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (1)Economie (8)Drept (3)Pedagogie (23)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (4)Psihologie (90)Sociologie (80)Altele (2)Ştiinţe fizico-matematice (1)Filologie (1)Ştiinţe politice (1)