IBN
Închide
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant propertiesArticole în reviste din RM - 1823.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 40
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 7
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 461
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 518
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 340
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 457

2017 - 369

Abordări considerate în analiza inflației în cadrul diferitelor orizonturi de timp având la bază datele din Moldova
Motelică Vitalie
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări inovative în tratamentul bolii de reflux gastroesofagian complicate cu esofag columnar metaplaziat
Fosa Doina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale conceptului de descentralizare administrative
Castraşan Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea procedeelor fitoameliorative asupra însuşirilor solurilor cenuşii arabile din Moldova centrală
Stahi Marcela
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea remediilor catosal și apifitostimulin-25% asupra rezistenței nespecifice la ovine și la descendenții lor
Moroz Mihail
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea/interacțiunea educativă în contextul educației centrate pe elev
Lefter Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrarea surfactantului la nou-născuții prematuri: sinteză narativă de literatură
Crivceanscaia Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-53. Vizualizări-1109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrarea surfactantului la nou-născuții prematuri: sinteză narativă de literatură
Crivceanscaia Larisa
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrarea surfactantului la nou-născuții prematuri: sinteză narativă de literatură
Crivceanscaia Larisa
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alergenul Ara h3, globulina de rezervă 11s din seminţele de arahide 1. Proteoliza limitată cu papaină
Cherdivara Ala , Rudacova Angela , Rudacov Serghei , Şutov Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alergenul ara h3, globulina de rezervă 11s din seminţele de arahide 2. Proteoliza limitată cu tripsină
Cherdivara Ala , Rudacova Angela , Rudacov Serghei , Şutov Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza aportului taxelor locale în formarea veniturilor bugetului municipal Chişinău
Berghe Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza capitalului intelectual – resursă esențială în economia creative
Creţu Raluca-Florentina
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza corelației dintre cultura organizațională și indicatorii de performanță
Marcu Nicu1 , Cârstina Silviu Valentin2 , Criveanu Magdalena2
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea din Craiova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-55. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza economico-financiară în educația economică și antreprenorială
Bîrsan Mihaela
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-53. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza influenței manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova
Ilciuc Cătălina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridică a infracţiunii complexe în dreptul penal
Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza mecanismelor organizației națiunilor unite de combatere a torturii
Graur Gheorghe , Socevoi Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza raporturilor contractuale dintre autogară, transportator și pasager
Mihalache Iurie , Sandu Viorica
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie1 , Cabac Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-1346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1820