IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Tendințe moderne în psihologia practică
Cautare
Locul publicării: Chișinău
Editura: Tipogr. UPS „Ion Creangă”
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 180
ISBN: 978-9975-46-370-6
CZU: [159.9+316.6]:378.637(478-25)=135.1=161.1 T 36
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2017  24
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (1)Pedagogie (10)Psihologie (24)Sociologie (6)