IBN
Закрыть

41Publicaţii

592Descărcări

15310Vizualizări

Maximciuc Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 9

Consecințele tulburărilor de limbaj asupra personalității copiilor
Maximciuc Victoria , Purcaru Ioana-Dana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea psihopedagogică a părinților care educă copii cu tulburări din spectrul autist în condițiile de pandemie
Maximciuc Victoria , Corcevoi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Language disorders in the development of school failure
Maximciuc Victoria , Purcaru Ioana-Dana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dezvoltării limbajului la copiii cu dizabilități vizuale
Maximciuc Victoria1 , Corcevoi Nadejda2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele dezvoltării imaginii de sine in viziunea psihologiei speciale
Maximciuc Victoria , Autor Nou
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stima de sine – componentă a personalității
Maximciuc Victoria , Purcaru Gheorghe-Ionuț
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of self-image development in children with language disorders
Maximciuc Victoria , Purcaru Gheorghe-Ionuț
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние системнoгo недoразвития речи у детей с расстрoйствами аутистическoгo спектра на прoявление дезадаптивных видoв пoведения
Максимчук Виктория , Бабчинецкая Людмила
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности эмоционального состояния детей перенесших COVID-19
Максимчук Виктория1 , Гладченко Мария2
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 Детский Реабелитационный Центр «Чадыр - Лунга»
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Dezvoltarea psihomotricității la copiii cu dizabilitatea mintală
Maximciuc Victoria1 , Corcevoi Nadejda2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema de asistență psihopedagoică la distanță a copiilor cu tulburări din spectrul autist în condițiile Covid-19
Maximciuc Victoria1 , Corcevoi Nadejda2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стимулирование развития речи у детей с синдромом Дауна
Максимчук Виктория
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Problema socializării persoanelor cu tulburarea de spectru autist
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema victimizării studenților cu dizabilități în mediu academic
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program de dezvoltare a incluziunii tinerilor cu dizabilități în mediu academic
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea dezvoltării limbajului la copiii cu tulburarea de spectru autist nonverbali
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-46-403-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Abordarea în complex a modelului componentelor adaptării socioeducaţionale pentru studenţii cu dizabilităţi la mediul academic
Racu Aurelia , Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-998-4..
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea părinţilor în pregătirea temelor pentru acasă a copiilor cu tulburarea de spectru autist
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema funcționării sistemului senzorial la copiii cu tulburarea de spectru autist
Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme şi dificultăţi cu care se confruntă tinerii cu dizabilităţi la studii universitare
Racu Aurelia , Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-998-4..
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41