IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-26 14:12
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6481928882982324
Volume3821842825
Total6862147303807

Vizualizări   680Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Poetica lui Dumitru Matcovschi 3-13

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru
Dimensiunea ezoterică în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez 13-19

CZU: 821.134.2.09(862)

Baraga Victoria
Пространственно-временные характеристики деятельности в глобальном информационном обществе 20-30

CZU: 1:316+316.3/.4

Rîbca Natalia
Sindromul de epuizare profesională la cadrele didactice 31-35

CZU: 159.942:371.12

Pleşca Maria
Unele aspecte ale predării limbajului Pascal în clasa a IX-a 35-41

CZU: 37.016.046:004

Gânga Sergiu
Reprezentări plastice în peisajul din Republica Moldova 41-45

CZU: 75(478)

Ursachi Rodica
Основные пути гармонизации системы образования. Украины в контексте европейских требований 45-56

CZU: 37(477)

Gamerscaia Irina
Роль юридических клиник в профессиональной подготовке будущих юристов 56-64

CZU: 378.147:34

Manigora Vladimir
Стратегические направления модернизации системы высшего гуманитарного образования Украины в процессе эвроинтеграции 65-75

CZU: 378.013.3:009(477)

Науменко Ульяна
Analiza valorică prediscursivă sau efecte sociolingvistice sub aspect traductologic 75-79

CZU: 81'255'27

Ungureanu Victoria
Tendinţe filosofice în creaţia lui Nicolae Roerich 79-82

CZU: 75.071.1(470)(092)

Ursachi Rodica
Определение уровня сформированности у учащихся навыков решения экономико- математических задач 83-91

CZU: 37.016:51

Коврикова Раиса
Semnificaţia teoretico-funcţională a competenţei didactice – premisă a formării profesionale iniţiale eficiente în contextul reformei 91-99

CZU: 37.02

Dermenji-Gurgurov Svetlana
Interpretări plastice ale imaginii femeii în pictura europeană 100-104

CZU: 75.041.5

Ursachi Rodica
Omagiu lui Igor Vieru 104-106

CZU: 75(478)(092)

Ursachi Rodica
Прогностическая компетентность будущих специалистов начального образования:сущность и структура 107-115

CZU: 371.13

Кинешева Анастасия
Relaţiile Ţării Moldovei cu Patriarhiile Apostolice şi mănăstirile athonite în perioada domniei lui Vasile Lupu 115-122

CZU: 94:27(478)

Bolduma Viorel