IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)25
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole705539678778538014
Volume43382421609
Total7485779209394

Vizualizări   176Descărcări   62

Conţinutul numărului de revistă

Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții

4-22

CZU: 374+316.77:[070+004]

Ţap Elena, Dermenji-Gurgurov Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion

Mediul de învățare în aer liber

23-28

CZU: 373.2.033

Iftimia Brândușa-Lenuța, Gînju Stela

Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Буджаке)

28-36

CZU: 94(=512.165)(478)"1946-1947"

Хатлас Ежи

Evaluarea progresului studenților în demersul bazat pe competențe

36-45

CZU: 378.147-057.875

Bulat Ana

Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi

45-55

CZU: 378.147.02:811.135.1'276.6:62'243

Golovaci Mariana

„Noduri şi semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov

55-62

CZU: 821.135.1-1.09:78.071.1

Gamurari Pavel

Evaluarea formativă la ora de istorie, valorificând literatura artistică

62-68

CZU: 37.02:[94+821.09]

Molcosean Alexandru

Metodologia de formare a valorilor artistice la studenții pedagogi: validarea experimentală

68-77

CZU: 378.147:792.8

Talpă Svetlana

Reconsiderarea managementului școlii de arte A. Stârcea”, mun. Chișinău, din perspectiva pedagogiei competențelor

77-84

CZU: 373.67:005

Mîndrescu Iulia

Moral education – a fundamental criterion of educational activity, in the direction of the formation and development of the moral consciousness of the individual

84-92

CZU: 37.034

Kaushan Anatoly, Gorobeț Evelina

Competențele – expresie a rezultatelor școlare

92-98

CZU: 37.018.2

Cenușe Elena Ramona

Recenzie la „Tratat de Psihiatrie. Vol. I”

99-102
Leuțanu Gabriela

Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză

103-110

CZU: 37.02:811.111'344

Usatîi Larisa

Cultura organizaţională a şcolii – expresie a stilului de conducere eficient

111-118

CZU: 37.07:005.73

Călin Iuliana