IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-04 11:58
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2022  (1 din 3)9    CZU
 2022  (1 din 3)9    
Nr. 1(50) 9CZU
 2021  (3 din 3)35    
Nr. 3(49) 10CZU
Nr. 2(48) 14CZU
Nr. 1(47) 11CZU
 2020  (3 din 3)32    
Nr. 3(46) 14CZU
Nr. 2(45) 8CZU
Nr. 1(44) 10CZU
 2019  (3 din 3)40    
Nr. 3(43) 13CZU
Nr. 2(42) 16CZU
Nr. 1(41) 11CZU
 2018  (3 din 3)43    
Nr. 3(40) 15CZU
Nr. 2(39) 15CZU
Nr. 1(38) 13CZU
 2017  (3 din 3)33    
Nr. 3(37) 10CZU
Nr. 2(36) 10CZU
Nr. 1(35) 13CZU
 2016  (3 din 3)40    
Nr. 3(34) 12CZU
Nr. 2(33) 14CZU
Nr. 1(32) 14CZU
 2015  (3 din 3)51    
Nr. 3(31) 17CZU
Nr. 2(30) 18CZU
Nr. 1(29) 16CZU
 2014  (3 din 3)57    
Nr. 3(28) 23CZU
Nr. 2(27) 17CZU
Nr. 1(26) 17CZU
 2013  (3 din 3)64    
Nr. 3(25) 22CZU
Nr. 2(24) 21CZU
Nr. 1(23) 21CZU
 2012  (3 din 3)61    
Nr. 3(22) 24
Nr. 2(21) 18
Nr. 1(20) 19
 2011  (3 din 3)46    
Nr. 3(19) 12
Nr. 2(18) 17
Nr. 1(17) 17
 2010  (3 din 3)45    
Nr. 3(16) 14
Nr. 2(15) 16
Nr. 1(14) 15
 2009  (2 din 3)44    
Nr. 2(12) 23
Nr. 1(11) 21
 2008  (3 din 3)61    
Nr. 3(10) 21
Nr. 2(9) 21
Nr. 1(8) 19
 2007  (2 din 3)40    
Nr. 3(7) 21
Nr. 2(6) 19
 2006  (1 din 3)23    
Nr. 3(4) 23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • Exclusă (27.05.2022)
  • C (28.02.2020-28.02.2022)
  • C (18.07.2017-31.12.2019)
  • C (27.06.2013-14.12.2016)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole72412890002947739924
Volume45608302013
Total769134983031490

Vizualizări   579Descărcări   79

Conţinutul numărului de revistă

Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții 4-22

CZU: 374+316.77:[070+004]

Ţap Elena , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Carabet Natalia , Bulicanu Ion
Mediul de învățare în aer liber 23-28

CZU: 373.2.033

Iftimia Brândușa-Lenuța , Gînju Stela
Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Буджаке) 28-36

CZU: 94(=512.165)(478)"1946-1947"

Хатлас Ежи
Evaluarea progresului studenților în demersul bazat pe competențe 36-45

CZU: 378.147-057.875

Bulat-Guzun Ana
Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi 45-55

CZU: 378.147.02:811.135.1'276.6:62'243

Golovaci Mariana
„Noduri şi semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov 55-62

CZU: 821.135.1-1.09:78.071.1

Gamurari Pavel
Evaluarea formativă la ora de istorie, valorificând literatura artistică 62-68

CZU: 37.02:[94+821.09]

Molcosean Alexandru
Metodologia de formare a valorilor artistice la studenții pedagogi: validarea experimentală 68-77

CZU: 378.147:792.8

Talpă Svetlana
Reconsiderarea managementului școlii de arte A. Stârcea”, mun. Chișinău, din perspectiva pedagogiei competențelor 77-84

CZU: 373.67:005

Mîndrescu Iulia
Moral education – a fundamental criterion of educational activity, in the direction of the formation and development of the moral consciousness of the individual 84-92

CZU: 37.034

Kaushan Anatoly , Gorobeț Evelina
Competențele – expresie a rezultatelor școlare 92-98

CZU: 37.018.2

Cenușe Elena Ramona
Recenzie la „Tratat de Psihiatrie. Vol. I” 99-102
Leuțanu Gabriela
Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză 103-110

CZU: 37.02:811.111'344

Usatîi Larisa
Cultura organizaţională a şcolii – expresie a stilului de conducere eficient 111-118

CZU: 37.07:005.73

Călin Iuliana