IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)35
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7156008581011839024
Volume44412241686
Total75964208211804

Vizualizări   1060Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă3-9

CZU: 7.041.5.03

Mocan-Vozian Ludmila
Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national10-17

CZU: 37.036:7.048

Blaja-Vitcovschii Ala
Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC17-21

CZU: 378.147:811.135.1:004

Zgardan-Crudu Aliona
Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior22-27

CZU: 378.124+378.36-056.2

Ciobanu Adriana , Pârvan Mariana
Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative28-36

CZU: 378.036:745

Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian36-43

CZU: 821.135.1.09

Copcea Florian
Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic43-49

CZU: 371.13:005

Saranciuc-Gordea Liliana
Теоретико-методические основы структурного содержания точности и основные подходы к методике ее развития50-57

CZU: 378.147:796

Kolumbet A.
Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor58-64

CZU: 373.2.02

Gînju Stela , Carabet Natalia , Haheu-Munteanu Eufrosinia , Pavlenco-Pidleac Mihaela
Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor65-70

CZU: 811.135.1'25'36=161.1'36

Pancenco Larisa , Cozari Ana
Dimensiuni ale sistemului informațional pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice70-76

CZU: 371.134:004

Ţap Elena
Ergonomia și estetica – baza confortului în designul interior77-83

CZU: 331.101.1:747.012

Malarciuc Ludmila
Eficienţa utilizării noilor tehnologii computerizate în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale83-91

CZU: 378.02:004

Cristei Maria
Particularităţi de formare a competenţei de proiectare pentru inginerii din domeniul securităţii tehnosfere91-95

CZU: 378.02:62

Bencheci Mihail