IBN
Закрыть

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

50.

27 în Acces deschis, 42 indexate în SCOPUS, 21 indexate în Web of Science


Faraday Discussions
Scopus: https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/faraday-discussions/
ISSN:1359-6640

Farmacia
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21810
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0014-8237&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0014-8237

FASEB Journal
ISSN:0892-6638

Fiat Iustitia
ISSN:1224-4015

Financial Internet Quarterly
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:2719-3454

Financial Studies
ISSN:2066-6071

Fish Physiology and Biochemistry
Scopus: https://www.springer.com/journal/10695
WoS: https://www.springer.com/journal/10695
ISSN:0920-1742

Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
ISSN:1857-0437

Fizica şi Tehnologiile Moderne
ISSN:1810-6498

Fizika Nizkikh Temperatur
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100875598
ISSN:0132-6414

Flavour and Fragrance Journal
ISSN:0882-5734

Folia entomologica hungarica
ISSN:0373-9465

Folia Medica
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/39363
ISSN:0204-8043

Folia Morphologica
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/15091
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0015-5659&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0015-5659

Fonetica si Dialectologie
ISSN:0071-6855

Food Analytical Methods
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/14500154701
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1936-9751&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:1936-9751

Food and Function
ISSN:2042-6496

Food and Nutrition Sciences
ISSN:2157-944X

Food Bioscience
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100255550
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2212-4292&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:2212-4292

Food Chemistry
Scopus: https://www.sciencedirect.com/journal/food-chemistry
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0308-8146&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0308-8146

 
 

1-20 of 50