IBN
Закрыть

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

63.

33 în Acces deschis, 59 indexate în SCOPUS, 34 indexate în Web of Science


Nano Energy
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100197947
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2211-2855&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:2211-2855

Nano letters
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17853
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1530-6984&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:1530-6984

Nanomaterials
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100253674
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:2079-4991

Nanoscale
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/19700173215
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2040-3364&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:2040-3364

Nanoscale Research Letters
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/5200152801
ISSN:1931-7573

Nanotechnology
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/110040
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0957-4484&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0957-4484

Nanotechnology for Environmental Engineering
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100924768
ISSN:2365-6379

NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17700156531
ISSN:1874-6489

NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
ISSN:1874-6500

NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security
ISSN:1874-6519

Natural Computing
eISSN:1567-7818

Natural Hazards
ISSN:0921-030X

Natural Product Communications
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17700155034
WoS: https://journals.sagepub.com/home/npxa
ISSN:1934-578X

Natural Product Letters
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/40511
ISSN:1057-5634

Natural Product Research
ISSN:1478-6419

Nature
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21206
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0028-0836&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0028-0836

Nature Climate Change
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100198409
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1758-678X,1674-9278,1756-8692,2040-2244,2010-0078,2198-6061,2395-7611,1757-7780,0165-0009,2397-3722&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-res
ISSN:1758-678X

Nature Communications
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/19700182758
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:2041-1723

Nature Genetics
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/18990
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1061-4036&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:1061-4036

Nature Materials
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17854
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1476-1122&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:1476-1122

 
 

1-20 of 63