IBN
Закрыть

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

69.

22 în Acces deschis, 56 indexate în SCOPUS, 29 indexate în Web of Science


Tamkang Journal of International Affairs
Scopus: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=300147005&tip=sid&clean=0
ISSN:1027-4979

Technical Electrodynamics
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100207636
ISSN:1607-7970

Technical Physics
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/12310
WoS: https://mjl.clarivate.com/search-results
ISSN:1063-7842

Technical Physics Letters
Scopus: https://www.springer.com/journal/11455
ISSN:1063-7850

Technological Forecasting and Social Change
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/14704
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0040-1625&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0040-1625

Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
ISSN:1857-3843

Tendințe în Economia Moldovei
ISSN:1857-3126

Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
ISSN:1857-0615

Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100258947
ISSN:0040-3601

Terapevticheskii Arkhiv
Scopus: http://ter-arkhiv.ru/0040-3660/
ISSN:0040-3660

Tetrahedron
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/26512
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0040-4020&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0040-4020

Tetrahedron Asymmetry
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/26513
ISSN:0957-4166

Tetrahedron Letters
Scopus: https://www.sciencedirect.com/journal/tetrahedron-letters/issues
ISSN:0040-4039

The BMJ
ISSN:0959-8146

The European Journal of Biomedical and Life Sciences
ISSN:2310-5674

The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care
ISSN:1362-5187

The Innovation
ISSN:2666-6758

The international journal of tuberculosis and lung disease
Scopus: https://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld
ISSN:1815-7920

The Journal of Biological Research – Bollettino della Società Italiana di Biologia Sperimentale
ISSN:1826-8838

The Journal of clinical psychiatry
Scopus: https://www.psychiatrist.com/jcp-toc/
ISSN:0160-6689

 
 

1-20 of 69