IBN
Închide

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


fondate de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

4.

3 în Acces deschis, 1 indexate în SCOPUS, 0 indexate în Web of Science


Plural. History, Culture, Society
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100944137
ISSN:2345-1262

Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
ISSN:1857-0224

Revistă de știinţe socioumane
Categoria:Exclusă
ISSN:1857-0119

Univers Pedagogic
Categoria:B
ISSN:1811-5470

 
 

1-4 of 4